hornlogga

Ledighet

Detta gäller vid ledighet från dina studier

Gymnasieskolan är en frivillig skolform där elever ska delta i den verksamhet som anordnas för den avsedda utbildningen. Närvaro är obligatorisk. All frånvaro påverkar elevens undervisning och kan i förlängningen inverka på studieresultat. En elev kan inte begära stödundervisning, senare inlämningsdatum eller andra provdatum för frånvaro som inte är beviljad. En elev kan beviljas ledighet för enskild angelägenhet. Ledighet för semesterresor och nöjesaktiviteter betraktas generellt ej som enskild angelägenhet utan planeras med fördel under de lediga veckor som elever har i samband med ett skolår. För ledighet från gymnasiestudier på Peder Skrivares skola gäller följande riktlinjer:

  • Vårdnadshavare/myndig elev som önskar ledighet från undervisningen ansöker via Vklass.

  • För ansökan om ledighet del av dag behöver vårdnadshavare/myndig elev kontakta mentor.

  • En elev kan beviljas ledighet för enskild angelägenhet. Beslutet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Det som beaktas är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att kompensera den förlorade undervisningen samt angelägenheten. Hänsyn ska även tas till övrig frånvaro under läsåret.

  • Ledighet beviljas i de flesta fall för uppkörning och halkkörning men ej för övriga körlektioner.

  • Under tiden för Nationella prov är skolan särskilt restriktiv med att bevilja ledigheter.

  • Skolan är skyldig att anmäla ogiltig frånvaro till CSN, Centrala studiestödsnämnden, för bedömning  om eleven har rätt till studiebidrag. Mer info finns på www.skolverket.se och www.csn.se. Ytterst är det upp till skolan att avgöra om en elevs frånvaro är giltig eller ogiltig. Skolan har rätt att be om sjukintyg i de fall de önskar ett sådant.​
2023-08-10    Jonas Mollberg   
Dela:


Varbergs kommun logotype

© 2024 Peder Skrivares skola
Dataskyddsförordningen, GDPR | Varbergs kommun
Tillgänglighetsredogörelse


En kaka

PS webbplats använder cookies. Dessa används för att webbplatsen skall fungera korrekt och för att vi skall se hur webbplatsen används. Godkänner du att vi använder cookies? Läs mer om vilka cookies vi använder...

JA  NEJ