hornlogga

Administration, handel och varuhantering

Anpassad gymnasieskola

Programmet för administration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med administration, handel och varuhantering.

Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom administration, handel och varuhantering där service och kommunikation är centralt. Administration omfattar administrativt arbete i företag och offentlig förvaltning samt kundservice inom till exempel konferenssektorn. Handel och varuhantering omfattar försäljning och logistik, marknadsföring, produktkunskap samt kundservice. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om till exempel administrativ och annan service, försäljning och bemötande.

Vidare ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att formulera och kommunicera synpunkter och budskap både muntligt och skriftligt samt med hjälp av olika medier. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att använda it och digital teknik på ett situationsanpassat sätt.

Utbildningen ska även utveckla elevernas kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet. Utbildningen ska ge kunskaper om arbetsrätt och arbetsmiljö. Eleverna ska få kunskaper om vilka faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande i arbetslivet.

Med utgångspunkt i praktiskt arbete ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin handlingsberedskap och initiativförmåga samt att utföra olika arbetsmoment. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att diskutera och reflektera över sitt eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter och metoder. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om vilka konsekvenser hantering och val av material får för människor och miljö. Utbildningen ska ge eleverna möjligheter att arbeta på ett sätt som främjar hållbar utveckling.

Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Programmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Programfördjupningen möjliggör fördjupning och kan bidra till specialiserade kunskaper för arbete till exempel inom administration, försäljning och service.

Programstruktur

Information på skolverket.se

 

Kontakt

Therése Johansson
Studie- och yrkesvägledare

 0729-839244
 therese.johansson1@varberg.se

Josefin Björling
Biträdande rektor

 0721652352
 josefin.bjorling@varberg.se

2023-09-05    Jonas Mollberg   
Dela:


Varbergs kommun logotype

© 2023 Peder Skrivares skola
Dataskyddsförordningen, GDPR | Varbergs kommun
Tillgänglighetsredogörelse


En kaka

PS webbplats använder cookies. Dessa används för att webbplatsen skall fungera korrekt och för att vi skall se hur webbplatsen används. Godkänner du att vi använder cookies? Läs mer om vilka cookies vi använder...

JA  NEJ