hornlogga
Elevhälsan

Skolkurator

Till oss kuratorer är du välkommen med alla möjliga frågor, tankar och funderingar som gäller livet både i och utanför skolan.

Skolkurator är skolans specialist på psykosocialt arbete och sociala frågor. Genom det professionella samtalet arbetar vi kuratorer med att skapa en god hälsa hos eleverna och en bra miljö för lärande och utveckling.

Arbetet utgår från en helhetssyn och med ett salutogent perspektiv och syftar till att stärka elevers livssituation och samhörighet med samhället.

Skolsocialt arbete omfattar insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Genom samverkan och samarbete med skolans övriga personal medverkar skolkuratorn till att skolan erbjuder en god lärandemiljö samt förebygger psykisk ohälsa, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

Vi har tystnadsplikt.

Vi sitter i Hus 1 och 9.

Välkomna!

Susanne Bengtsson Borgh
Skolkurator, Enhet 4

 0721-688449
 susanne.bengtsson.borgh@varberg.se

Camilla Ellnefors
Kurator, Enhet 2

 0723-548971
 camilla.ellnefors@varberg.se

Anna Lacke
Skolkurator, Enhet 1

 072-151 73 16
 anna.lacke@varberg.se

Catharina Sandberg
Kurator, Enhet 5

 0733-023459
 catharina.sandberg@varberg.se

Susanne Svanström
Skolkurator, Enhet 3

 0721958441
 susanne.svanstrom@varberg.se

2023-05-14    Jonas Mollberg


Varbergs kommun logotype

© 2023 Peder Skrivares skola
Dataskyddsförordningen, GDPR | Varbergs kommun
Tillgänglighetsredogörelse


En kaka

PS webbplats använder cookies. Dessa används för att webbplatsen skall fungera korrekt och för att vi skall se hur webbplatsen används. Vi delar inte någon information med tredje part och använder heller inte några spårare. Godkänner du att vi använder cookies?

JA  NEJ