hornlogga
Elevhälsan

Skolsköterska

Arbetsområden

Skolhälsovården kallas numera EMI, elevhälsans medicinska insatser, och ingår i den samlade elevhälsan, som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser i skolan. Vid skolstart tar EMI över ansvaret med att följa barnens hälsoutveckling från barnhälsovården (BVC).

Skolsköterskans uppdrag, enligt skollagen och socialstyrelsens riktlinjer, är att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa, utveckling, skolmiljö och livsstil. Det görs bla genom regelbundna hälsobesök, genom uppföljningar utifrån dessa besök, genom att sitta med i skolans elevhälsoteam, genom att erbjuda vaccinationer mm.

Skolsköterskan är den enda personen på skolan som träffar ALLA elever enskilt och regelbundet. Det ger, förutom en personlig kontakt med varje elev, även en överblick av den fysiska och psykiska hälsan på gruppnivå/årskursnivå/skolnivå att bidra med på skolan.

Under ett hälsobesök utförs olika kontroller; tillväxt, syn, hörsel, rygg, som sedan analyseras tillsammans med ev symtom eller besvär och en uppföljning eller åtgärd planeras. Kanske bokas en tid till skolläkare eller så skrivs en remiss till en annan instans. I vissa årskurser hålls även ett omfattande hälsosamtal som inbegriper det mesta som har med fysisk och psykisk hälsa att göra.  Det kan bli långa, ibland tuffa samtal, men att lära känna eleverna, skapa en relation och få deras förtroende, att försöka stärka eleven, hjälpa till att göra bra val för den egna hälsan.

Har stark sekretess kring alla journalförda uppgifter.
Undantag: Anmälningsskyldigheten till Socialtjänsten

På gymnasiet erbjuds alla elever i årskurs 1 ett hälsosamtal.  I en del utbildningar görs screening inför praktik enligt smittskydds rekommendationer. 


Vi sitter i Hus 1 och 9! Välkomna!  

 

Anna-Ella Ahnlund
Skolsköterska, Enhet 1

 +4673-302 93 54
 anna-ella.ahnlund@varberg.se

 

 

 

Eva Andersson
Skolsköterska enhet fyra och enhet ett samt verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, EMI, på UAF., Enhet 4

 0721 829387
 eva.andersson3@varberg.se

Hej!

Jag arbetar som skolsköterska på enhet 4 och 1 med ansvar för:

  • Alla Introduktionsprogrammen 
  • Hela Ekonomiprogrammet

Min mottagning finns i hus 1 samt på Renen, andra våningen, där övrig elevhälsa finns.

Ni är så välkomna, inget är för litet eller för stort!

Jag nås på T. 0721 829387 eller eva.andersson3@varberg.se

Hoppas vi ses! 

 

 

Katarina Bryngelsson
Skolsköterska, Enhet 2

 0701410774
 katarina.bryngelsson@varberg.se

Jag jobbar som skolsköterska på enhet 2 och sitter i hus 1. Ni kan nå mig via telefon eller  V klass måndag - torsdag 7.30-16.00

Gunilla Wingbro-Carlsson
Skolsköterska Enhet tre och Enhet fem, Enhet 3

 0708-708439
 gunilla.wingbro.carlsson@varberg.se

Jag är skolsköterska på: 

  • Bygg- och anläggningsprogrammet
  • El- och energiprogrammet
  • Industriprogrammet
  • Fordonstekniskt program
  • VVS och fastighetsprogrammet
  • Barn- och fritidsprogrammet

 

Jag är även skolsköterska för Anpassad gymnasieskola Enhet 5.

 

Ni är välkomna att söka mig eller ta kontakt via V-klass!

2023-05-14    Jonas Mollberg   
Dela:


Varbergs kommun logotype

© 2024 Peder Skrivares skola
Dataskyddsförordningen, GDPR | Varbergs kommun
Tillgänglighetsredogörelse


En kaka

PS webbplats använder cookies. Dessa används för att webbplatsen skall fungera korrekt och för att vi skall se hur webbplatsen används. Godkänner du att vi använder cookies? Läs mer om vilka cookies vi använder...

JA  NEJ