hornlogga
Gymnasiesärskolan

 Särskolan byter namn! 
Den 2 juli 2023 byter gymnasiesärskolan namn till "anpassad gymnasieskola". Namnbytet innebär inga övriga förändringar.

 

Gymnasiesärskolan

På gymnasiesärskolan studerar du i en miljö där du får möjlighet att lära och utvecklas i din egen takt och i samspel med andra. Undervisningen utformas efter dina förutsättningar och du får pröva att använda dina kunskaper i praktiken

En spännande skolgång

Utbildningen är fördelad på fyra läsår och där vi under senare delen av utbildningen arbetar med din utslussning mot arbetslivet eller daglig verksamhet. På de nationella programmen har du minst 22 veckors arbetsplats­förlagt lärande. På de individuella programmen kan du erbjudas praktik om det gynnar ditt lärande. De nationella programmen är yrkes­inriktade och här läser man kurser som betygssätts.

En skola med höga förväntningar

Anpassad gymnasieskola är en egen skolform med egna kursplaner för nationella och individuella program. Programmens karaktärer är olika men mål­sättningen på alla våra program är att ge dig en god förberedelse inför ditt vuxna liv efter skolan i arbete, boende och fritid. På gymnasieskolan arbetar vi för att inkludera alla program. Samarbetet mellan olika program är viktigt och självklart och vi jobbar framgångsrikt med att ständigt skapa spännande och utvecklande ­projekt för eleverna.

 

  PROGRAMFILMER

 

 

Vill du veta mer kontakta

Studie- och yrkesvägledare:
Therese Johansson
0729-839244
therese.johansson1[snabela]varberg[punkt]se

Biträdande Rektor:
Josefin Björling
072-16 52 352
josefin.bjorling[snabela]varberg[punkt]se

Timplaner

Administration, handel och varuhantering

Fastighet, anläggning och byggnation

Hotell, restaurang och bageri

Länkar

Lilla Restaurangen »
Specialpedagogiska skolmyndigheten »
Skolverket »
Särnät - särskolans nätverk i Sverige »

2023-05-22    Jonas Mollberg


Varbergs kommun logotype

© 2023 Peder Skrivares skola
Dataskyddsförordningen, GDPR | Varbergs kommun
Tillgänglighetsredogörelse


En kaka

PS webbplats använder cookies. Dessa används för att webbplatsen skall fungera korrekt och för att vi skall se hur webbplatsen används. Vi delar inte någon information med tredje part och använder heller inte några spårare. Godkänner du att vi använder cookies?

JA  NEJ