hornlogga

Anpassade gymnasieskolan

Anpassad gymnasieskola

Anpassade gymnasieskolan

Inom den anpassade gymnasieskolan studerar du i en miljö där du får möjlighet att lära och utvecklas i din egen takt och i samspel med andra. Undervisningen utformas efter dina förutsättningar och du får pröva att använda dina kunskaper i praktiken

En spännande skolgång

Utbildningen är fördelad på fyra läsår och där vi under senare delen av utbildningen arbetar med din utslussning mot arbetslivet eller daglig verksamhet. På de nationella programmen har du minst 22 veckors arbetsplats­förlagt lärande. På de individuella programmen kan du erbjudas praktik om det gynnar ditt lärande. De nationella programmen är yrkes­inriktade och här läser man kurser som betygssätts.

En skola med höga förväntningar

Anpassade gymnasieskolan är en egen skolform med egna kursplaner för nationella och individuella program. Programmens karaktärer är olika men mål­sättningen på alla våra program är att ge dig en god förberedelse inför ditt vuxna liv efter skolan i arbete, boende och fritid. På gymnasieskolan (anpassade gymnasieskolan) arbetar vi för att inkludera alla program. Samarbetet mellan olika program är viktigt och självklart och vi jobbar framgångsrikt med att ständigt skapa spännande och utvecklande ­projekt för eleverna.

Den 2 juli 2023 bytte gymnasiesärskolan namn till "Anpassade gymnasieskolan". Namnbytet innebär inga övriga förändringar.

Kontakt

Therése Johansson
Studie- och yrkesvägledare

 0729-839244
 therese.johansson1@varberg.se

Josefin Björling
Biträdande rektor

 0721652352
 josefin.bjorling@varberg.se

2023-09-05    Jonas Mollberg   
Dela:


Varbergs kommun logotype

© 2024 Peder Skrivares skola
Dataskyddsförordningen, GDPR | Varbergs kommun
Tillgänglighetsredogörelse


En kaka

PS webbplats använder cookies. Dessa används för att webbplatsen skall fungera korrekt och för att vi skall se hur webbplatsen används. Godkänner du att vi använder cookies? Läs mer om vilka cookies vi använder...

JA  NEJ