hornlogga

Cirkulär ekonomi - ett fokusområde på PS

Sedan början av 2017 har Peder Skrivares skola i Varberg aktivt arbetat för att Cirkulär ekonomi ska bli ett fokusområde för skolan. Genom detta arbete vill PS-skolan förbereda eleverna för framtiden samt ta en position som ett smart, kreativt och ledande gymnasium. Skolan vill också bidra till utveckling inom näringsliv och offentlig förvaltning. 
Peder Skrivares skola vann Varbergs Kommuns Hållbarhetspris 2019!
 

Juryns motivering: Peder Skrivares Skola i Varberg har ett fokus på lärande inom cirkulär ekonomi, som är ett nyckelbegrepp inom hållbar utveckling. Arbetet har gett stora ringar på vattnet inom näringslivet och internationellt. Det har både ökat elevernas kunskap kring hållbarhet och cirkulär ekonomi, och gjort ämnet levande genom att skapa samarbeten med aktörer utanför skolan.
Detta goda exempel som inspirerar ungdomar att tänka, prova och aktivt verka för hållbarhet och en cirkulär omställning visar på ett stort engagemang och handlingskraft som får uttryck inte bara idag utan även i framtiden.

En milstolpe i arbetet med cirkulär ekonomi var när skolan för första gången i november 2020 arrangerade Green Week Varberg. Evenemanget blev en succé med ca 2500 deltagare.
Vi är också stolta att tillsammans med Varbergs Sparbank under våren 2021 kunna dela ut Green Award Varberg

 

Vad är cirkulär ekonomi?

En växande befolkning och ökad ekonomisk aktivitet förbrukar jordens resurser allt snabbare. Cirkulär ekonomi handlar om att ta vara på resurser och råvaror på ett mer effektivt och hållbart sätt. I en cirkulär ekonomi är livslängden på material och produkter längre. Mängden avfall och uttaget av råvaror är också mindre. Produkter designas så att de är lätta att återvinna och produkters livscykel förlängs genom t.ex. reparation, återanvändning och uppgradering. ”att dela är det nya äga”

 

 

 

Cirkulär ekonomi på PS i korthet

 • Hösten 2016 drog arbetet med cirkulär ekonomi igång
 • PS vann pris, Utmärkelsen, för att PS varit goda förebilder och arbetat systematiskt och lyckosamt då det gäller samverkan skola/arbetsliv
 • Den 22/12, vid ett lunchmöte, beslutades om en cirkulär AW med föreläsare kring cirkulär ekonomi, och att bjuda in våra samarbetsföretag och andra intresserade, samt skolans personal för att dela med oss av priset.
 • CE-gruppen bestående av två lärare, skolaarbetslivsutvecklare, två representanter från arbetsliv (”eldsjälar”), UF, ALMI, samt gymnasiechef börjar träffas regelbundet för att planera insatser.
 • 15/5 2017 Cirkulär AW, med Mats Williander som huvudtalare, ca 100 deltagare, gymnasiesärskolan bjöd på egentillverkade ”smörrebröd”.
 • Augusti 2017 uppstart med workshop för intresserade lärare på skolan, drygt 20. Workshop leddes av Anna Linton.
 • Arbetet med Nyhetsbrev med tips för undervisning samt spridning till våra samarbetsföretag påbörjades. Nyhetsbrevet kan sägas vara ett dokument som visar på progressionen i arbetet med CE på PS.
 • Januari 2018, Mats Williander inleder terminen med föreläsning för hela personalen efter önskemål från workshopens deltagare. Föreläsningen blev mycket uppskattad.
 • Mars 2018 ny Cirkulär AW, årets huvudtalare är Tobias Jansson, återigen ca 100 deltagare. Gymnasiesärskolan bjöd på italienska läckerheter serverade på palmblad.
 • Ansökan till Sparbanksstiftelsen görs för att finansiera ett projekt med att UF-företag med cirkulär ekonomi i sin affärsplan kan tävla och beredas plats att resa till Lissabon för att presentera sig på deras UF-mässa. Ansökan beviljas, två UF-företag kan resa tillsammans med lärare.
 • Nyhetsbrevet kommer 1-2 ggr per termin
 • Goda exempel sprids i undervisningen och det som hösten 2016 endast var en tanke, har plötsligt formats till en verklig företeelse.
 • Hösten 2018 inleds med nya medlemmar i gruppen, ytterligare en lärare samt två elever, och en rektor
 • Ny tävling för UF-företag där bästa cirkulära affärsidé belönas med resa till internationell UF-mässa i Lissabon
 • PS har inlett samarbete med Chalmers forskare om CE och konsumentbeteende
 • Ny cirkulär AW 14/3 2019. Huvudtalare är Matilda Jarbin. Mars 2019
 • UF-företaget Restyle UF med cirkulär affärsidé går till SM i "Årets Hållbara UF-företag". Flera andra PS-företag nomineras i samma kategori. Mars 2019
 • Avslutat projekt "cirkulera mera" då två Chalmersforskare tar hjälp av 90 PS-elever i sin forskning. 
 • UF-lärare inspirerar nu sina elever att ta fram hållbara affärsmodeller med hjälp av "Sustainable Business Canvas". Februari 2019
 • Ny resa för två UF-företag med cirkulär affärsidé till Lissabon. April 2019
 • Skarpt cirkulärt projekt i samarbete med klädföretaget Taiga som får mycket spill i sin produktion. Elever från Samhäll- och Teknikprogrammet fick i uppdrag att ta fram nya smarta lösningar hur spillet av GoreTex, reflextyg mm kunde komma till användning. Maj 2019
 • Nytt cirkulärt samarbete mellan Naturvetenskapsprogrammet och företaget Marinor som som gör livsmedel av fisk. Elever kommer i ämnet Biologi få uppdrag kring märkning av livsmedel, plast i havet, hur få fler unga att äta hållbart och matsvinn. Oktober 2019
 • I Varberg pågår byggandet av den nya stadsdelen Västerport. Elever som gör gymnasiearbete kommer få i uppdrag att ta fram förslag till cirkulära konstruktioner av byggnader i den nya stadsdelen. November 2019
 • Ny cirkulär tävling för skolans UF-företag där vinnande företag belönas med resa till Berlin med tåg. I Berlin kommer det göras massvis av studiebesök med cirkulärt tema. OBS inställd pga Corona, December 2019
 • Bipack UF vann  storslam vid regionala UF-mässan. Årets Hållbara UF-företag, Årets vara, Årets hantverkare och Årets hantverkare. 
  Motivering Årets Hållbara UF-företag: "Vinnaren i Årets hållbara företag har utvecklat en produkt som är till nytta i varje hem. Företaget tänker hållbarhet i hela produktionskedjan och de ser till varje såld produkt påverkar miljön positivt. Företaget uppvisar mycket god lönsamhet som UF-företag och vi ser fram emot att följa företagets framtida utveckling." Maj 2020
 • Green Week Varberg genomfördes 23/11-27/11 2020 och är en del i PS-skolans strategi att cirkulär ekonomi ska genomsyra alla skolans gymnasieprogram.
  Veckan är en buffé där studenterna/Varberg visar eller får större kunskap om hållbarhet och cirkulär ekonomi i samhälle och arbetsliv.
  Eleverna ska bli peppade och få hopp om framtiden. Evenemanget är nu en årlig händelse och återkommer i november 2021.
  Temat Cirkulär ekonomi med fokus på mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion som motvikt till Black Week.
 • Under våren delas Green Award Varberg ut i samarbete med Sparbanksstiftelsen Varberg.

 

Mer om Cirkulär ekonomi:

PS Cirkulära nyhetsbrev #1

PS Cirkulära nyhetsbrev #2

PS Cirkulära nyhetsbrev #3

Ellen McArthur Foundation

 

2023-09-11    Jonas Mollberg   
Dela:


Varbergs kommun logotype

© 2024 Peder Skrivares skola
Dataskyddsförordningen, GDPR | Varbergs kommun
Tillgänglighetsredogörelse


En kaka

PS webbplats använder cookies. Dessa används för att webbplatsen skall fungera korrekt och för att vi skall se hur webbplatsen används. Godkänner du att vi använder cookies? Läs mer om vilka cookies vi använder...

JA  NEJ