hornlogga
Skola - Arbetsliv

Om Skola-Arbetsliv

PS samarbetar med det lokala och regionala arbetslivet på många plan och vi har just nu över 400 företag på samarbetslistan. Syftet med samarbetet är att våra elever alltid ska få en utbildning med ett bra innehåll som matchar arbetsmarknadens krav och behov och göra de anställningsbara. Genom detta arbete får våra elever möjlighet att knyta viktiga kontakter, nya kunskaper och inspiration att uppnå sina drömmar inför framtiden. I ett framtida arbetsliv värdesätts attityder och förmågor som social kompetens, kreativitet, god serviceanda och företagsamhet allt mer. 

Skolan har många metoder för att våra elever ska vara så bra rustade som möjligt för ett framtida arbetsliv. Vår ambition är att alla dessa metoder i samarbete med arbetslivet sätts i ett sammanhang och är en del av det vanliga skolarbetet.
Metoderna är tänkta att ingå i den dagliga kursverksamheten, är systematiska och har ett långsiktigt syfte.

Några exempel:

Ung Företagsamhet

UF bedrivs på Teknik-, Handels-, Ekonomi- och från läsåret 22-23 även på Elprogrammet. Dessutom bedrivs UF som individuellt val som alla elever på skolan kan välja. 
Under läsåret 22/23 finns det ca 230 elever som driver UF-företag.

Skolan har ett UF-team med lärare, skolledare och utvecklingsledare. Tillsammans planeras gemensamma aktiviteter, och det ges tips och planeras för framtiden. Detta för att få en likvärdighet över alla program. 

 Sedan tidigare finns ett inarbetat års hjul med aktiviteter som fortsätter att utvecklas:
-  Business Sustainable Canvas - alla elever får möjlighet att lyfta in hållbarhet som en viktigt inslag i sina UF-företag
-  PS-panelen - vid ett stort draknäste får alla UF-företag tips och råg i ryggen inför UF-året
-  Cirkulär ekonomi - bästa cirkulära affärsmodell belönas med Green Award Varberg.
-  Emax - några elever får varje år åka till Emax
-  Coachning - skolan bidrar med att hitta engagerade coacher för utvecklande av affärsmodeller och presentationsteknik
-  UF-gala - i samarbete  med Varbergs Sparbank arrangeras en UF-galaVid galan är det prisutdelning och det minglas och skapas nya kontakter mellan elever och näringsliv.

PS blev Årets UF-skola i Sverige 2022!

Skarpa projekt

Forskning visar att skarpa projekt och värdeskapande aktiviteter har hög effekt för elevers lärande och att det är känslorna och upplevelserna i processerna som har betydelse. Det blir helt enkelt viktigt när det är på riktigt. Alla projekt genomförs och betygssätts i ordinarie kursutbud. 

Branschdagar

Vid en branschdag delar olika personer med sig av sina erfarenheter bransch, företag och yrkesliv. Dagen arrangeras i åk 1 med syfte att inspirera och ge kunskap inför gymnasieelevernas fortsatta val till åk 2 då inriktningsval genomförs. Så gott som samtliga gymnasieprogram genomför branschdagar.

Varbergsgalan

NOD, näringslivs- och destinationsbolaget, arrangerar varje höst Varbergsgalan med syfte att applådera och lyfta fram framgångsrika personer och företag i vår kommun.
PS-skolan har sedan några år tillbaka fått möjlighet att dela ut priset ”Årets samarbete för framtiden”.
Vinnare:
2016 - Sandå Måleri
2017 - RM Kylteknik 
2018 - Varbergs Sparbank
2019 - Josefina och Kjell Sallén
2020 - Elektro-Emanuel AB
2022- Varbergs Stadshotell


Green Week Varberg

Sedan början av 2017 har Peder Skrivares skola i Varberg aktivt arbetat för att Cirkulär ekonomi och hållabarhet ska bli ett fokusområde för skolan. Genom detta arbete vill PS-skolan förbereda eleverna för framtiden samt ta en position som ett smart, kreativt och ledande gymnasium. Skolan vill också bidra till utveckling inom näringsliv och offentlig förvaltning. Med Green Week Varberg utökas satsningen som nu också involverar Campus Varberg.
Green Week Varberg riktar sig till skola, näringsliv, offentlig förvaltning och allmänhet. Under veckan arrangeras olika typer av event runt om i Varbergs kommun, med tonvikt på Peder Skrivares Skola, som på olika vis går under temat hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Läs mer: greenweekvarberg.se

Green Award Varberg

I samarbete med Sparbanksstiftelsen Varberg delas priset Green Award Varberg ut årligen till klasser och elever på Peder Skrivares skola. Syftet med priset är att uppmuntra PS-skolans elever, lärare och skolledare i arbetet med ekologisk hållbarhet. Priserna är välkomna att sökas av de som arbetat med någon eller några av FN´s globala globala mål. Prissumman är 115000.*
Läs mer

Teknikcollege

PS-skolans Teknik-och Industritekniska program har sedan flera år tillbaka kvalitetsstämpeln Teknikcollege.

Läs mer


Yrkesdag

Yrkesdagen arrangeras i början av december. Syfte är att våra elever ska få mer kunskap om vad ett visst yrke innebär, hur det går till på en arbetsplats och få information om rekrytering. Syftet är också att få fördjupade kunskaper inför dina kommande studier och yrkesval. På plats finns ett 20-tal föreläsare och yrkesföreträdare. Dagen arrangeras för samtliga elever i åk 2 på de studieförberedande programmen.2023-05-17    Jonas Mollberg   
Dela:


Varbergs kommun logotype

© 2024 Peder Skrivares skola
Dataskyddsförordningen, GDPR | Varbergs kommun
Tillgänglighetsredogörelse


En kaka

PS webbplats använder cookies. Dessa används för att webbplatsen skall fungera korrekt och för att vi skall se hur webbplatsen används. Godkänner du att vi använder cookies? Läs mer om vilka cookies vi använder...

JA  NEJ