hornlogga

Samverka med PS?

Skola - Arbetsliv

Felix Hansson och Markus Botsjö på skuggning hos reklambyrån Paraiba som drivs av Isabell och Kjell Simonsson.

Samverka med PS!

Peder Skrivares skola (PS) är Varbergs största och mest populära gymnasieskola med cirka 1500 elever och 250 personal. Här beskriver vi vilka olika alternativ det finns för dig i arbetslivet att samarbeta med PS. Allt med syfte att förbereda våra ungdomar för framtida studier och yrkesliv och att bli anställningsbar. En halvtimme av din tid kan räcka för att ge liv åt en ungdoms målbild för framtiden.

Jobbskuggning

Syftet är för eleven att ta reda på mer om vad ett visst yrke innebär, hur det går till på en arbetsplats eller i en bransch.

När en elev jobbskuggar så har eleven i uppdrag att följa och vara tillsammans med en eller flera yrkesföreträdare under en vecka. Genom att diskutera, fråga och observera lär sig eleven mer om yrket, branschen eller arbetsplatsen. Aktuellt för de studieförberedande utbildningarna i åk 2 eller 3.

UF-Rådgivare

Rådgivare behöver de elever som under ett år driver UF-företag. Som rådgivare finns du till hands under UF-tiden som bollplank och kan ge tips och råd om att arbeta entreprenöriellt samt bidra med ditt kontaktnät.

Branschdagar

Vid en branschdag delar inbjudna gäster med sig av sina erfarenheter kring bransch, företag och yrkesliv. Dessa dagar arrangeras i åk 1 med syfte att inspirera och ge kunskap inför gymnasieelevernas fortsatta val.
• Presentation av arbetsplats och bransch
• Framtidsutsikter
• Yrkesgrupper i bransch
• En dag på jobbet
• Tips till ungdomarna för att komma in på arbetsmarknaden

Studiebesök

Under en eller ett par timmar tar du emot en grupp, eller någon enskild elev för att visa och berätta om vad ditt företag gör.

Föreläsning

Du kommer till PS-skolan och föreläser för en klass eller grupp. Det kan handla om ditt yrke, företag eller att förmedla en kunskap inom ett ämne.

Programråd

Varje nationellt yrkesprogram på gymnasiet ska ha ett programråd kopplat till sitt program. Som medlem i ett programråd har du alla chanser att vara med och påverka innehållet i utbildningen så att den är relevant och aktuell och utbildar anställningsbara ungdomar.

Skarpt projekt

I ditt arbete har du frågor/metoder/produkter som kan utvecklas med hjälp av en ungdom. Du har möjlighet att få ta del av en ung människas kunskap och syn på olika saker i ditt arbete. Det är viktigt för våra elever att utbildningen blir så verklighetstrogen som möjligt.

APL

Arbetsplatsförlagt lärande ska alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram ha.
De är ute minst 15 veckor under gymnasietiden, för att få chansen att prova på sitt kommande yrke. Det är också ett gyllene läge för dig som företagare att vara med och forma branschens nya medarbetare.

Lärling

Inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska minst hälften av utbildningen vara arbetsplatsförlagd. Det ger dig som företagare stora möjligheter att lära ut ditt yrke och verkligen testa en eventuellt blivande anställd.

Rekrytering

Kanske har du behov av att rekrytera några av våra ungdomar. Tag kontakt med oss för att hitta bra lösningar för dina behov. Under Lärlings eller APL tiden har du som företagare en chans att lära känna eleven. Du får kännedom om eleven passar in i företaget vilket underlättar din framtida rekrytering. En felanställning kan bli väldigt dyr för företaget.

Jobbsökarutbildning

Vi genomför varje år flera jobbsökarutbildningar. Kanske arbetar du med rekrytering eller personalfrågor och känner att du kan bidra? Du får samtidigt komma i kontakt med våra elever och vägen till en bra rekrytering blir kanske kortare.

Kontakta gärna oss om du vill samarbeta eller har frågor:

Kristian Näslund
Frågor gällande APL, lärling, programråd
E-post: kristian.naslund@varberg.se
Tele: 072-151 61 13 

 

2023-08-01    Jonas Mollberg   
Dela:


Varbergs kommun logotype

© 2024 Peder Skrivares skola
Dataskyddsförordningen, GDPR | Varbergs kommun
Tillgänglighetsredogörelse