hornlogga
Studie- & yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning på Peder Skrivares skola

Studievägledning finns för den som vill ha ett bra och allsidigt underlag för sitt val av utbildning och yrke. Detta kan gälla både kunskaper om sig själv och kunskaper om vilka alternativ som finns. Studievägledning är en process där man kan få hjälp att finna svar på frågorna:

  • Vem är jag? 
  • Vad vill jag? 
  • Vad kan jag? 
  • Vilka alternativ finns? 
  • Hur når jag målet? 
  • Hur skall jag gå tillväga?
 

 

Hjälp med studieval

Studie- och yrkesvägledarna erbjuder hjälp med studieval både inför, under och efter gymnasietiden. SYV kan också bistå med vägledningssamtal, studieplanering och informationssökning.

Information inför val till högre årskurs.

Till högre årskurs ska alla elever välja individuellt val. Beroende på vilket program eleven går ska också inriktningsval och val av programfördjupning göras. Information ges till klassen under december-januari. Ansökan görs digitalt och ska vara klart i början av februari.

2023-05-14    Jonas Mollberg   
Dela:


Varbergs kommun logotype

© 2024 Peder Skrivares skola
Dataskyddsförordningen, GDPR | Varbergs kommun
Tillgänglighetsredogörelse


En kaka

PS webbplats använder cookies. Dessa används för att webbplatsen skall fungera korrekt och för att vi skall se hur webbplatsen används. Godkänner du att vi använder cookies? Läs mer om vilka cookies vi använder...

JA  NEJ