hornlogga
Fordons- och transportprogrammet

Inriktning transport

Inriktningen transport är för dig som vill jobba med att köra tunga fordon och maskiner. Du kan arbeta som lastbils­chaufför och leverera gods till företag eller privat­personer. Mycket av dagens transporter med lastbil är när­transporter och det är då ditt jobb att se till att godset kommer fram på ett bra sätt och att kunden får ett bra bemötande.

Utbildningen är både praktisk och teoretisk. Inriktningen ger kunskaper inom transport­system och logistik. I trafikkunskap får då lära dig om vilka trafikregler som gäller. Även kunskap om lastsäkring ingår.

Du behöver naturligtvis kunskaper om hur fordons­transporter sker men också hur man hanterar gods på lager och i terminal. På terminal använder man ofta truck vilket du får lära dig att köra.

Hur man hanterar farligt gods, kran på bil och arbete på väg kommer du också att träna på. Du får lära dig att göra vissa reparationer, att köra och att arbeta med ditt fordon på ett riktigt sätt. Tänk på att det finns vissa medicinska krav för att få körkorts­tillstånd för lastbil (klass C) som kan vara bra att kolla upp.

2023-05-11    Jonas Mollberg


Varbergs kommun logotype

© 2023 Peder Skrivares skola
Dataskyddsförordningen, GDPR | Varbergs kommun
Tillgänglighetsredogörelse


En kaka

PS webbplats använder cookies. Dessa används för att webbplatsen skall fungera korrekt och för att vi skall se hur webbplatsen används. Vi delar inte någon information med tredje part och använder heller inte några spårare. Godkänner du att vi använder cookies?

JA  NEJ