hornlogga

Introduktions­program - en ny chans att nå dina mål

Peder Skrivares introduktionsprogram riktar sig till dig som av olika skäl inte blivit behörig till gymnasieskolans högskoleförberedande eller yrkesförberedande program. Här hjälper vi dig att nå behörighet för vidare studier på gymnasiet, eller förbereda dig för ditt kommande yrkesliv.

Programinriktat val

Programinriktat val (IMV) är en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program, där du går i samma klass som eleverna på det nationella programmet. Så fort du läst upp de grundskoleämnen du saknar skrivs du över till det nationella programmet.

För att antas ska du ha lägst betyg E i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs lägst E i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller lägst E i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Ansökan till IMV på yrkesprogram är sökbart via www.gymnasiehalland.se.

Intresseanmälan till IMV - högskoleförberedande program
Ansökan till önskat högskoleförberedande program sker via antagningen på www.gymnasiehalland.se tillsammans med att denna blankett skickas in. Mer info finns på blanketten.

Blankett IMV

Yrkesintroduktion

Utbildningen vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram och vill få en praktisk introduktion som underlättar för dig att etablera dig på arbetsmarknaden.

Programmet kan också leda till studier på ett yrkesprogram. På Peder Skrivares skola är utbildningen upplagd på två år och är främst för elever som redan är inskrivna på Introduktionsprogrammet.

Du kan läsa yrkesintroduktion i egen undervisningsgrupp eller integrerad på det nationella programmet.

Du får möjlighet att läsa exempelvis gymnasiekurser mot de olika branscherna samt komma ut i verksamheten snabbare.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ syftar till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas utifrån ditt individuella behov och vänder sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt program.

Språkintroduktion

Utbildningen ger dig som nyanländ till Sverige en individuellt anpassad utbildning med tyngdpunkt i svenska språket, för att du ska kunna gå vidare i gymnasiet eller annan utbildning.

 

Kontakt

Anna Junghov
Studie- och yrkesvägledare

 0733-03 98 07
 anna.junghov@varberg.se

2023-08-15    Jonas Mollberg   
Dela:


Varbergs kommun logotype

© 2024 Peder Skrivares skola
Dataskyddsförordningen, GDPR | Varbergs kommun
Tillgänglighetsredogörelse


En kaka

PS webbplats använder cookies. Dessa används för att webbplatsen skall fungera korrekt och för att vi skall se hur webbplatsen används. Godkänner du att vi använder cookies? Läs mer om vilka cookies vi använder...

JA  NEJ