hornlogga

OM PROGRAMMET

Vård- och omsorgs­programmet vänder sig till dig som vill arbeta med människor. Omvårdnads­yrken utgår ifrån en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande.

På skolan

I ditt yrkesutövande kommer kunskaper från olika ämnes­områden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap att kombineras.

Under utbildningen varvas teori med praktik och utbildningen innehåller minst 15 veckors arbetsplats­förlagt lärarande APL. Det innebär att delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbets­platser där du får arbetslivs­erfarenhet och möjlighet att knyta viktiga kontakter inför framtida jobb. Vårdarbete innebär ofta att du behöver förflytta dig mellan olika platser. Peder Skrivares Vård- och omsorgs­program erbjuder därför körkortsteori och en start med körlektionerna.

Efter gymnasiet

Vård- och omsorgs­programmet är ett yrkes­program som leder till en yrkesexamen med goda möjligheter att få ett arbete direkt efter gymnasiet. Du kan arbeta inom t.ex. akutsjukvård, psykiatri, äldreboende, hemtjänst, gruppboende för människor med funktionsvariationer som undersköterska, personlig assistent, skötare, boendestödjare och stödassistent.

Plugga vidare

Du kan fortsätta att studera vidare efter avslutad utbildning. På Peder Skrivares skola finns det en struktur att nå grundläggande högskolebehörighet samt särskild behörighet för att t.ex. studera till brandman, sjuksköterska, socionom, psykolog eller polis. Kompletterar du med naturvetenskapligt basår så har du också möjlighet att studera till apotekare, veterinär och läkare.

Ett nytt program

2021 börjar ett nytt och helt omgjort Vård- och omsorgs­program. Förändringen är gjord för att skapa bättre kvalitet på utbildningen och för att eleverna ska bli bättre rustade inför arbetet inom vård- och omsorg. Alla elever kommer att fördjupa sig inom de olika program­fördjupningarna: sjukvård, geriatrik, psykiatri, funktions­nedsättning.

Vård-och omsorgs­programmet kommer även i fortsättningen att vara ett praktiskt yrkes­program med stort fokus på teori där APL blir en viktig grund i kunskaps­byggandet.

Kontakt

Anna Junghov
Studie- och yrkesvägledare

 0733-03 98 07
 anna.junghov@varberg.se

Jenny Andersson
Biträdande rektor

 070-568 84 36
 jenny.andersson@varberg.se

Petter Öhrling
Rektor

 070-5688437
 petter.ohrling@varberg.se

2024-01-26    Jonas Mollberg   
Dela:


Varbergs kommun logotype

© 2024 Peder Skrivares skola
Dataskyddsförordningen, GDPR | Varbergs kommun
Tillgänglighetsredogörelse


En kaka

PS webbplats använder cookies. Dessa används för att webbplatsen skall fungera korrekt och för att vi skall se hur webbplatsen används. Godkänner du att vi använder cookies? Läs mer om vilka cookies vi använder...

JA  NEJ