hornlogga
Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning samhälls­vetenskap med internationell profil

VERKLIGHETS­ANKNUTNA PROJEKT

Inriktningen Samhällsvetenskap, internationell profil strävar efter att göra studierna så verklighets­anknutna som möjligt. Här kombineras traditionellt skolarbete med aktiviteter och projekt riktat mot det samhälle vi lever i. Genom att uppmuntra till kreativitet och handlings­kraft vill vi tillsammans med dig delta aktivt i samhälls­utveckling både lokalt och globalt. Vi vidgar vyer och du lägger en god grund för vidare studier såväl nationellt som internationellt.

ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV

Internationell profil betyder även att du lägger stor vikt vid hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Du studerar konfliktområden i världen, fördjupar dig i politiska och demokratiska system och de utmaningar ett demokratiskt samhälle står inför.

2023-05-22    Jonas Mollberg   
Dela:


Varbergs kommun logotype

© 2024 Peder Skrivares skola
Dataskyddsförordningen, GDPR | Varbergs kommun
Tillgänglighetsredogörelse


En kaka

PS webbplats använder cookies. Dessa används för att webbplatsen skall fungera korrekt och för att vi skall se hur webbplatsen används. Godkänner du att vi använder cookies? Läs mer om vilka cookies vi använder...

JA  NEJ