hornlogga
Samhällsvetenskapsprogrammet

OM PROGRAMMET

Samhällsvetenskaps­programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar. Du får kunskap om demokratiska processer och redskap för att kunna ifrågasätta och influera samhället vi lever i. Hur vi påverkas och hur påverkan går till.

På skolan

Du lär dig om de faktorer som både kan påverka och förklara det som sker i samhället på lokal och på global nivå. Du lär dig om samhälls­förhållanden i Sverige och i världen och om makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter. Du får kunskap inom områden som kommunikation, etik, genus och miljö.

Du får möjlighet att öva på att uttrycka dig i olika skriv- och talsituationer på framförallt svenska och engelska. Du läser även 200 poäng moderna språk.

Utbildningens innehåll

På programmet utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållnings­sätt där du lär dig att avgöra om påståenden är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor. Du söker, sovrar och bearbetar information med källkritiska metoder.

Under utbildningen utvecklar du också din förmåga att samarbeta, vara kreativ, arbeta självständigt, ta ansvar, ta initiativ och omsätta idéer till praktisk handling.

Plugga vidare

Programmet är högskole­förberedande. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhälls­vetenskapligt område, på högskolan kan du till exempel läsa till statsvetare, lärare, jurist, journalist, kommunikatör, psykolog eller polis. Tillvalen matematik 3 och naturkunskap 2 öppnar upp för studier till exempelvis ekonom eller sjuksköterska.

 

  PROGRAMFILMER

 Samhäll

 Samhäll internationell

Vill du veta mer kontakta

Studie- och yrkesvägledare:
Therese Hertz 
073-343 76 42
therese.hertz[snabela]varberg[punkt]se

Rektor:
Petter Öhrling
0705-688437
petter.ohrling[snabela]varberg[punkt]se

Biträdande rektor:
Catharina Blixt Jeppsson
0706-188039
catharina.blixt.jeppsson[snabela]varberg[punkt]se


 PROGRAMSTRUKTUR

ANSÖK HÄR

2023-05-29    Jonas Mollberg


Varbergs kommun logotype

© 2023 Peder Skrivares skola
Dataskyddsförordningen, GDPR | Varbergs kommun
Tillgänglighetsredogörelse


En kaka

PS webbplats använder cookies. Dessa används för att webbplatsen skall fungera korrekt och för att vi skall se hur webbplatsen används. Vi delar inte någon information med tredje part och använder heller inte några spårare. Godkänner du att vi använder cookies?

JA  NEJ