hornlogga

Prövning i gymnasiekurs

Studie- & yrkesvägledning

Anmälan till prövning Peder Skrivares skola

Som elev har du möjlighet att genomgå en prövning i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i din individuella studieplan, om du inte tidigare har fått betyg i kursen eller fått betyget F. Kurser som ingår i din individuella studieplan är sådana som du redan läser eller som du avser att läsa. Det betyder att du inte kan genomgå prövning i en kurs som inte ges vid Peder Skrivares skola.

Vill du genomgå prövning i en kurs som inte ingår i din individuella studieplan eller om du önskar pröva kurs innan du läst mer än halva tiden kostar prövningen 500 kronor och betalas till postgiro 10247-5, Varbergs kommun. Uppge VBG625, ditt namn och adress på inbetalningen. Kopia på kvittot laddas upp med denna anmälan. 

Prövning av betyg sker i början av varje termin. Datum, tid och plats meddelas per post eller e-post.

Till e-tjänsten

 

 

2023-05-14    Jonas Mollberg   
Dela:


Varbergs kommun logotype

© 2024 Peder Skrivares skola
Dataskyddsförordningen, GDPR | Varbergs kommun
Tillgänglighetsredogörelse