hornlogga

Prövning i gymnasiekurs

Studie- & yrkesvägledning

Anmälan till prövning Peder Skrivares skola

Som elev har du möjlighet att genomgå en prövning i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i din individuella studieplan, om du inte tidigare har fått betyg i kursen eller fått betyget F. Kurser som ingår i din individuella studieplan är sådana som du redan läser eller som du avser att läsa. Det betyder att du inte kan genomgå prövning i en kurs som inte ges vid Peder Skrivares skola.

Vill du genomgå prövning i en kurs som inte ingår i din individuella studieplan eller om du önskar pröva kurs innan du läst mer än halva tiden kostar prövningen 500 kronor och betalas till postgiro 10247-5, Varbergs kommun. Uppge VBG625, ditt namn och adress på inbetalningen. Kopia på kvittot laddas upp med denna anmälan. 

Prövning av betyg sker i början av varje termin. Datum, tid och plats meddelas per post eller e-post.

Till e-tjänsten

 

 

2023-05-14    Jonas Mollberg   
Dela:


Varbergs kommun logotype

© 2024 Peder Skrivares skola
Dataskyddsförordningen, GDPR | Varbergs kommun
Tillgänglighetsredogörelse


En kaka

PS webbplats använder cookies. Dessa används för att webbplatsen skall fungera korrekt och för att vi skall se hur webbplatsen används. Godkänner du att vi använder cookies? Läs mer om vilka cookies vi använder...

JA  NEJ