hornlogga

Betyg och Gymnasieexamen

Studie- & yrkesvägledning

BETYG och GYMNASIEEXAMEN

I gymnasieskolan sätts betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbete. För elever som började gymnasiet hösten 2011 är betygstegen A, B, C, D, E och F där A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat. Om underlag för bedömning av en elevs kunskaper saknas på grund av elevens frånvaro ska betyg inte sättas. Detta ska anges med ett horisontellt streck i betygskatalogen.

Betyget sätts av läraren som till stöd har de betygskriterier som fastställts av Skolverket. För att bedömningsgrunderna ska bli så enhetliga som möjligt över landet skall lärarna använda de nationella kursprov som fastställs av Skolverket. 

En elev som avslutat ett gymnasieprogram enl GY11 kan få en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Den elev som inte når kraven för examen får ett Studiebevis.

För högskoleförberedande examen ska eleven ha läst:

 • 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända
 • lägst godkänt i svenska 1, 2 och 3 alternativt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • lägst godkänt i engelska 5 och 6  
 • lägst godkänt i matematik 1  
 • godkänt gymnasiearbete.

För yrkesexamen ska eleven ha läst:

 • 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända
 • lägst godkänt i svenska 1 alternativt svenska som andraspråk 1
 • lägst godkänt i engelska 5 
 • lägst godkänt i matematik 1
 • lägst godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena
 • godkänt gymnasiearbete.

Har du även läst Svenska 2 och 3, alternativt Svenska som andraspråk 2 och 3, och Engelska 6 har du grundläggande behörighet till högskola/universitet.

Elever i gymnasieskolan har rätt att gå igenom prövning i alla kurser som ingår i den individuella studieplanen om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller om eleven har fått betyget F (icke godkänt).

2023-05-14    Jonas Mollberg   
Dela:


Varbergs kommun logotype

© 2024 Peder Skrivares skola
Dataskyddsförordningen, GDPR | Varbergs kommun
Tillgänglighetsredogörelse