Vi använder cookies för att förbättra ditt besök på webbplatsen och för att analysera trafik. Information om din användning av webbplatsen delas med Google. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här »
SKOLA - ARBETSLIV

Om Skola-Arbetsliv

 

 

PS samarbetar med det lokala och regionala arbetslivet på många plan och vi har just nu ca 400 företag och arbetsplatser vi samarbetar med. Syftet är att våra elever alltid ska få en utbildning med ett bra innehåll som matchar arbetsmarknadens krav och behov och göra de anställningsbara. Genom detta arbete får våra elever möjlighet att knyta viktiga kontakter, nya kunskaper och inspiration att uppnå sina drömmar inför framtiden. I ett framtida arbetsliv värdesätts attityder och förmågor som social kompetens, kreativitet, god serviceanda och företagsamhet allt mer. 

Skolan har många metoder för att våra elever ska vara så bra rustade som möjligt för ett framtida arbetsliv. Vår ambition är att alla dessa metoder i samarbete med arbetslivet sätts i ett sammanhang och är en del av det vanliga skolarbetet.
Metoderna är tänkta att ingå i den dagliga kursverksamheten, är systematiska och har ett långsiktigt syfte.

Exempel på metoder:

Ung Företagsamhet
UF bedrivs på Teknik-, Handels-, Ekonomi- och Fordonsprogrammet. Dessutom bedrivs UF som individuellt val som alla elever på skolan kan välja. 

Skolan har ett UF-team pmed lärare, skolledare och utvecklingsledare. Tillsammans planeras gemensamma aktiviteter, och det ges tips och planeras för framtiden. Detta för att få en likvärdighet över alla program. Vi har i år nio aktiva UF-lärare och på skolan finns totalt 22 lärare som genomfört grundutbildning.

 Sedan tidigare finns ett inarbetat års hjul med aktiviteter som fortsätter att utvecklas:
-  Business Sustainable Canvas - alla elever får möjlighet att lyfta in hållbarhet som en viktigt inslag i sina UF-företag
-  PS-panelen - vid ett stort draknäste får alla UF-företag tips och råg i ryggen inför UF-året
-  Cirkulär ekonomi - bästa cirkulära affärsmodell belönas med en resa till Berlin där det kommer göras massvis av spännande  studiebesök med cirkulärt tema
-  Emax - några elever får varje år åka till Emax
-  Coachning - skolan bidrar med att hitta engagerade coacher för utvecklande av affärsmodeller och presentationsteknik
-  UF-gala - i samarbete  med Varbergs Sparbank arrangeras en UF-galaVid galan är det prisutdelning och det minglas och skapas nya kontakter mellan elever och näringsliv.

 Skolan blev 2018 utsedd till Årets UF-skola i Halland, motivering följer:
”Denna skola arbetar organiskt i sin organisation för att främja entreprenörskap långsiktigt på alla plan. De har en tydlig strategi kring UF-företagande och ett starkt samarbete med över 400 företag från näringslivet vilket gör denna skola outstanding. Zlatan vann guldbollen flera år i rad för att han helt enkelt var bäst. Det gör även denna skola…”

Jobbskuggning
Jobbskuggning genomförs på samtliga PS studieförberedande program.
Syftet med jobbskuggning är att eleverna skall få en inblick i arbetslivet och komma i kontakt med några personer på en arbetsplats. Syftet är också att ta reda på mer om vad ett visst yrke innebär, hur det går till på en arbetsplats eller inom en viss bransch. Eleven får också fördjupade kunskaper inför sina kommande studier och yrkesval.

Jobbskuggning innebär att eleverna följer med i det dagliga arbetet på en arbetsplats. Det kan innebära att få vara med om en säljsituation, få en bild av ev tillverkning eller tjänst, etc. Detta för att få en så bra bild av arbetsplatsen som möjligt. Detta är också en möjlighet för det lokala arbetslivet att presentera sig som framtida arbetsgivare.

Under skuggningen arbetar eleverna med olika frågeställningar för att sedan framställa en rapport. Rapporten redovisas sedan för övriga elever. Vi bjuder även in arbetsplatserna till redovisningen.

Skarpa projekt
Forskning visar att skarpa projekt och värdeskapande aktiviteter har hög effekt för elevers lärande och att det är känslorna och upplevelserna i processerna som har betydelse. Det blir helt enkelt viktigt när det är på riktigt. Alla projekt genomförs och betygssätts i ordinarie kursutbud. 

Branschdagar
Vid en branschdag delar olika personer med sig av sina erfarenheter bransch, företag och yrkesliv. Dagen arrangeras i åk 1 med syfte att inspirera och ge kunskap inför gymnasieelevernas fortsatta val till åk 2 då inriktningsval genomförs. Så gott som samtliga gymnasieprogram genomför branschdagar.

Varbergsgalan
NOD, näringslivs- och destinationsbolaget, arrangerar varje höst Varbergsgalan med syfte att applådera och lyfta fram framgångsrika personer och företag i vår kommun.
PS-skolan har sedan några år tillbaka fått möjlighet att dela ut priset ”Årets samarbete för framtiden”.
Vinnare:
2016- Sandå Måleri
2017 - RM Kylteknik 
2018 - Varbergs Sparbank
2019 - Josefina och Kjell Sallén

#Anställningsbaren
#
Anställningsbaren är en mötesplats på Peder Skrivares Skola där elevernas kompetenser kommer i fokus inför framtida val. Den ska också ge inblick i olika branscher och yrken och bidra till att ge våra ungdomar drömmar och mål. #Anställningsbaren är öppen för alla skolans elever varje tisdag november-april 10.30-12.30 vid skolans matsal. På plats finns rekryteringsföretag och branscher som kan bidra till våra ungdomars drömmar och mål.

CV/Jobbsök
På skolan arrangeras CV- och jobbsökarutbildningar på flertalet yrkesprogram. På plats finns rekryterare från lokala rekryteringsföretag eller Arbetsförmedling som ger elever möjlighet att skriva och ge feedback på sitt egna CV. Det ges också tips inför anställningsintervju och vad som krävs för att bli anställd.
På de studieförberedande programmen sker jobbsökarutbildningen i engelskakurser.

Cirkulär ekonomi
De senaste åren har skolan arbetat aktivt och ökat takten med att utveckla och sätta fokus på lärandet för hållbar utveckling. Skolan vill att hållbar utveckling blir ett perspektiv som ALLA elever får med sig ut i arbetsliv och vuxenvärld. Det handlar då om hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna som begreppet innefattar: Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Läs mer

Teknikcollege

PS-skolans Teknik-och Industritekniska program har sedan flera år tillbaka kvalitetsstämpeln Teknikcollege.

Läs mer


Yrkesdag
Yrkesdagen arrangeras i början av december. Syfte är att våra elever ska få mer kunskap om vad ett visst yrke innebär, hur det går till på en arbetsplats och få information om rekrytering. Syftet är också att få fördjupade kunskaper inför dina kommande studier och yrkesval. På plats finns ett 20-tal föreläsare och yrkesföreträdare. Dagen arrangeras för samtliga elever i åk 2 på de studieförberedande programmen.

 
T4 - Ett fjärde år på teknikprogrammet
Peder Skrivares Skola är nu i startgroparna till att dra igång en ny utbildning. Det gäller ett fjärde år på Teknikprogrammet där eleverna kommer att utbildas till gymnasieingenjörer. Utbildningen vänder sig till elever som vill få en utbildning med stora möjligheter att få ett jobb direkt. Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som gör det lättare att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning.

Sedan tidigare har inriktningen produktionsteknik varit igång men nu är tanken att också starta upp inriktningarna Design och produktutveckling och Informationsteknik. Vi hoppas med denna utbildning bidra till ett ytterligare stärkt näringslivsklimat i Varberg.

För att kunna erbjuda utbildningen skapas just nu ett nätverk med företag kopplat till utbildningen. Företagens roll blir att påverka utbildningens innehåll genom deltagande i branschråd samt att erbjuda elever praktik under 10 veckor. Utbildningens innehåll ska stämma överens med näringslivets önskan om framtida kompetenser. Genom Teknikcollege är ett samarbete påbörjat med Falkenbergs Kommun då vi saknar tillräckligt med företag för att dra igång inriktningen Design och produktutveckling.

Kontakt:
Pär Wiik
Skola/Arbetslivsutvecklare
E-post: par.wiik@varberg.se
Tel: 0702 – 51 32 44 

Dela sidan:  2019-12-10Pär Wiik