Polenutbytet 4-10 oktober 2009

Sedan 20 år tillbaka har Peder Skrivares skola haft utbyte med en gymnasieskola i Poznan, Polen. Målet för utbytet har varit ”att få en inblick i en annan kultur och att dessa insikter skall leda till en ökad medvetenhet och förståelse för andra människor från andra kulturer och länder”. Lärare från sektor 3 och 1 deltog i utbytet samt elever från 08NV och 08TE. Vi åkte buss från Peder Skrivares skola till Ystad, nattfärja från Ystad till Swinouschie och sedan på morgonen buss till Poznan. Hemresan skedde under dagtid. Skolan som vi har utbyte med ligger i Poznan och heter ”Adam Mickiewics, Lycéum VIII”, en gammal skola som har gymnasieprogram motsvarande SP och NV/TE. Alla elever bodde i polska familjer, vilket bidrog till, att de fick en bra inblick i det polska vardagslivet.

Elever från flera länder tillsammans
Det här årets utbyte var spännande för där var också lärare och elever från Tyskland, som vi träffade mycket. ”Adam Mickiewics, Lycéum VIII” har liksom Peder Skrivares skola utbyte med ”Gustav Heinemann Oberschule” i Berlin. Förutom att vi besökte skolan deltog vi i en rad aktiviteter som t ex besök på en lokaltidning, se öltillverkningen på bryggeriet ”Lech”och komma till den nya stora  fotbollsarénan som ännu inte stod färdig men som skall användas vid EM 2012.  Dock gav besöket vid ”Fort VII” mest bestående intryck. Det är ett arbetsläger från nazitiden, till vilket fördes ca 20.000 – 30.000 personer (judar, handikappade, lärare, präster etc). Runt 14.000 (man är osäker på antalet) fick sätta livet till här, andra blev skickade till koncentrationsläger. Runt Poznan finns ca 20 st ”Fort”. Veckans höjdpunkt var dock besöket på rådhuset där borgmästaren tog emot oss och där vi fick tillfällighet att ställa frågor till honom rörande Poznan. I o m att utbytet i år firade 20- års jubileum uppmärksammades vårt besök speciellt och Marianne Nord Lyngdorf fick mottaga ett tackbrev från Poznan stad undertecknat av borgmästaren. Borgmästaren fick mottaga en mässingsfigur föreställande bockstensmannen. Utbytet med Gustav Heinemann Oberschule firade 21 år och det uppmärksammades också.
Vi hade också aktiviteter av mer social karaktär. Eleverna från respektive land fick gruppvis gå upp på skolans scen och presentera sin skola samt framföra någonting  ”typiskt” för sitt land . En kväll samlades vi vid Malta, en konstgjord sjö. Där kunde man åka skidor utför en plastbacke, men det var ingen utav oss som gjorde utan vi nöjde oss med  rodelåkning samt korvgrillning. En förmiddag hade vi landskamp i olika idrottsgrenar som bl a fotboll och volleyboll.

Utvärdering har gjorts bland våra elever och alla har varit mycket nöjda med vistelsen. Här kommer ett par citat;
”Landet Polen. -  Man hade väldigt mycket fördomar innan man kom dit. Men när man var i Poznan ändrades min bild helt och hållet (positivt). Detta var en stor erfarenhet. Man fick prata mycket engelska. Lära känna nya människor och framförallt se den polska kulturen. Mycket givande att få bo i en familj. Det är en livserfarenhet. Utbytet måste absolut fortsätta.”

Poznan 1

Besök hos Poznans borgmästare. Rektorn på Adam Mickiewics, Lycéum VIII var också med (kvinnan i mitten).

 

Polen

Besök på arbets- och koncentrationslägret Fort VII.

 

Gamla staden i Poznan

Gamla staden i Poznan med det gamla stadshuset till vänster. Huset och tornet är i dag museum.

 

Malta Ski

Vi besökte Malta Ski som är en konstgjord skidanläggning. Där grillade vi korv tillsammans med våra polska vänner.

 
Publicerad av Jonas Mollberg, 2011-11-17