info
Peder Skrivares skola använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på webbplatsen. Genom att fortsätta att använda PS webbplats - eller genom att klicka ok - godkänner du detta. Mer om cookies »
OK
pslogga
ikon
  Från och med höstterminen 2013 går det ej att söka till programmet.  

Barn- och fritidsprogrammet

Allmänt om programmet

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet har du de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn. Inom programmet ges du också möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden.

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper i pedagogik och dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom de verksamheter programmet utbildar för. Utbildningen ska leda till att du, beroende på inriktning, kan möta, assistera och stödja barn, ungdomar eller vuxna i deras utveckling. Kunskaper om människors hälsa och levnadsvanor och om olika former av hälsofrämjande arbete är också centralt inom programmet.

Under utbildningen förekommer det arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att du utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Exempel på yrkesutgångar

  • Barnskötare
  • Elevassistent
  • Personlig tränare

Programstruktur 

Vill du veta mer kontakta

Studie- och yrkesvägledare:
Ewy Halldén
0730-40 52 67 

Rektor:
Anne Eriksoo
0340-69 73 03

 
Publicerad av Jonas Mollberg, 2014-11-14