Vi använder cookies för att förbättra ditt besök på webbplatsen och för att analysera trafik. Information om din användning av webbplatsen delas med Google. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Läs mer om cookies här »
ELEVHÄLSAN

Skolsköterska

Arbetsområden

Skolhälsovården kallas numera EMI, elevhälsans medicinska insatser, och ingår i den samlade elevhälsan, som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser i skolan. Vid skolstart tar EMI över ansvaret med att följa barnens hälsoutveckling från barnhälsovården (BVC).

Skolsköterskans uppdrag, enligt skollagen och socialstyrelsens riktlinjer, är att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa, utveckling, skolmiljö och livsstil. Det görs bla genom regelbundna hälsobesök, genom uppföljningar utifrån dessa besök, genom att sitta med i skolans elevhälsoteam, genom att erbjuda vaccinationer mm.

Skolsköterskan är den enda personen på skolan som träffar ALLA elever enskilt och regelbundet. Det ger, förutom en personlig kontakt med varje elev, även en överblick av den fysiska och psykiska hälsan på gruppnivå/årskursnivå/skolnivå att bidra med på skolan.

Under ett hälsobesök utförs olika kontroller; tillväxt, syn, hörsel, rygg, som sedan analyseras tillsammans med ev symtom eller besvär och en uppföljning eller åtgärd planeras. Kanske bokas en tid till skolläkare eller så skrivs en remiss till en annan instans. I vissa årskurser hålls även ett omfattande hälsosamtal som inbegriper det mesta som har med fysisk och psykisk hälsa att göra.  Det kan bli långa, ibland tuffa samtal, men att lära känna eleverna, skapa en relation och få deras förtroende, att försöka stärka eleven, hjälpa till att göra bra val för den egna hälsan.

Har stark sekretess kring alla journalförda uppgifter.
Undantag: Anmälningsskyldigheten till Socialtjänsten

På gymnasiet erbjuds alla elever i årskurs 1 ett hälsosamtal.  I en del utbildningar görs screening inför praktik enligt smittskydds rekommendationer. 


Vi sitter i Hus 1 och 9! Välkomna!  

 

Skolsköterskor på PS

 
Fiona Kyllergård - Skolsköterska , Enhet 1

Jag arbetar som skolsköterska för enhet 1 med ansvar för programmen:

- Ekonomi

- Handel

- Restaurang och livsmedel

- Samhäll

- Vård och omsorg.

Jag har min mottagning i Hus 1. Mina arbertstider är måndag-fredag kl.07.30-16.00.

Man når mig lättast via mail: fiona.kyllergard@varberg.se eller mobiltelefon: 0733 029354.

Välkommen att höra av sig!

 fiona.kyllergard[snabela]varberg.se
 
Gunilla Wingbro-Carlsson - Skolsköterska , Enhet 3

Jag är skolsköterska på: 

  • Bygg- och anläggningsprogrammet
  • El- och energiprogrammet
  • Industriprogrammet
  • Fordonstekniskt program
  • VVS och fastighetsprogrammet
  • Barn- och fritidsprogrammet

 

Ni är välkomna att söka mig eller ta kontakt via V-klass!

 gunilla.wingbro.carlsson[snabela]varberg.se
 
Eva Andersson - Skolsköterska samt MLA , Enhet 4

Jag arbetar som skolsköterska på enhet 4 och enhet 5 med ansvar för:

  • Introduktionsprogrammen
  • Gymnasiesärskolan 

Min mottagning finns i hus 1.

Mina arbetstider är måndag-torsdag kl 07.30-17.00.

Jag nås på telefon 0721 829387 eller eva.andersson3@varberg.se

Välkomna!

 

 eva.andersson3[snabela]varberg.se
 
Dela sidan:  2019-05-13Jonas Mollberg