Peder Skrivares skola använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på webbplatsen. Genom att fortsätta att använda PS webbplats - eller genom att klicka ok - godkänner du detta. Mer om cookies »
OK
  0340-880 00     psinfo[snabela]varberg[punkt]se   Hitta   |
pslogga
ikon
ikon
 

Gymnasiesärskolan på Peder Skrivares skola

Här får du utbildning för framtiden. Arbete, boende och fritid är viktiga delar i dina studier hos oss.

Skolan vänder sig till dig som gått i den obligatoriska särskolan i en särskoleklass eller inkluderad i en grundskoleklass. Den vänder sig också till dig som inte tidigare gått i särskola men som inte når upp till grundskolans mål på grund av inlärningssvårigheter. 

Du studerar i en miljö där du får möjlighet att lära och utvecklas i din egen takt och i samspel med andra. Undervisningen utformas efter dina behov och intressen och du får pröva att använda dina kunskaper i praktiken. Utbildningen är fördelad på fyra läsår och där vi under senare delen av utbildningen arbetar med din utslussning mot arbetslivet eller daglig verksamhet.

Nationella, specialutformade och individuella program

Gymnasiesärskolan är en egen skolform med egna kursplaner för nationella, specialutformade och individuella program. Programmens karaktärer är olika men målsättningen på alla våra program är att ge dig en god förberdelse inför ditt vuxna liv efter skolan i arbete, boende och fritid.

Undervisningen sker i mindre grupper och du arbetar själv eller tillsammans med andra. Du får en individuell utvecklingsplan som bygger på dina erfarenheter, kunskaper och intressen. Hos oss är det viktigt att du praktiskt får tillämpa det du lär dig. Under dina fyra läsår kommer minst 22 veckor att vara praktik på en arbetsplats.

De nationella och specialutformade programmen har en yrkesinriktning och är uppbyggd på ungefär samma sätt med kärn- och karaktärsämnen. Det är yrkesinriktningen som ger programmet dess namn och karaktär och det är här tyngdpunkten i din utbildning ligger. Oavsett vilket program du väljer så läggs alltid din utbildning upp efter din individuella studieplan.

Ansökningsblankett

Gymnasiesärskolan

Vill du veta mer kontakta

Studie- och yrkesvägledare:
Therese Johansson
0729-839244
 

Rektor:
Annika Aspeblad
0340-88893
0733- 84 59 84

Länkar

Lilla Restaurangen »
Specialpedagogiska skolmyndigheten »
Skolverket »
Särnät - särskolans nätverk i Sverige »