Vi använder cookies för att förbättra ditt besök på webbplatsen och för att analysera trafik. Information om din användning av webbplatsen delas med Google. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Läs mer om cookies här »
IDROTTSPROFILER

NIU Golf

Vad kan du förvänta dig av NIU Golf?


NIU Golf riktar sig till flickor och pojkar som brinner för sin idrott och som med en seriös inställning vill utvecklas till elitidrottare inom Golf. Utbildningen bedrivs i samarbete med Varbergs GK och erbjuder dig möjligheten att kombinera dina studier med din golf. 
På utbildningen kommer du under schemalagd skoltid ägna dig åt din Golf tre gånger i veckan. Huvuddelen av tiden ägnas åt praktisk Golfträning med fokus på teknik. Du får också teoretisk undervisning i bland annat anatomi, fysiologi, träningslära, näringslära, mental träning, ledarskap, idrottsteori m.m. Dessutom kommer vi under alla tre år jobba med att utveckla din fysik. Målet med golfgymnasierna är att talangerna ska få möjlighet att förena skola och elitidrott och vara väl förberedda inför en framtida elitkarriär.

Ekonomi

För NIU-elever från annan ort gäller att din hemkommun måste skriva NIU-avtal med Varbergs kommun för att du ska kunna erhålla inackorderings- och resebidrag. Statligt studiestöd utgår i form av ett studiebidrag. Eleverna svarar själva för kostnader för uppehälle, mat och fickpengar. Ta reda på vad som gäller för din hemkommun. I utbildningspaketet ingår fria polletter och fri spelavgift på Varbergs GK.

Boende

För många elever innebär avståndet till ett golfgymnasium att man inte kan bo kvar hemma under terminerna. Skolan, i samverkan med Varbergs golfklubb, kommer att hjälpa till med att förmedla kontakter vid anskaffning av bostad. Ytterst är det du och din familj som är ansvarig för att hitta ett boende och att du är mogen att klara ett självständigt boende.
Förutsättningen för att kunna lyckas med kombinationen studier, elitidrott och eget boende är att du har hög ambition och bra självdisciplin.

Fritid

Som golfgymnasieelev har du möjlighet till någon form av medlemskap i värdklubben under terminen och har möjlighet att deltaga i klubbens aktiviteter.

Kursinnehåll

Under din gymnasietid läser du 600 poäng med inriktning mot golf enligt följande:

 • Idrottspecialisering 1, 100 poäng.
 • Träningslära för elitidrott 1, 100 poäng.
 • Idrottsspecialisering 2, 100 poäng.
 • Träningslära för elitidrott 2, 100 poäng.
 • Idrottspecialisering 3, 100 poäng.
 • Träningslära för elitidrott 3, 100 poäng.

Var tränar vi?

Träningen kommer mestadels att ske på Varbergs golfklubb som har de bästa träningsmöjligheter för att utveckla just din golf. Vi jobbar på banan/banorna, driving-rangen och i studion. Klubben arbetar här med de tre benen, flightscope, kameror och SAM puttning. I utbildningspaketet ingår som nämnts ovan fria polletter och fri spelavgift på Varbergs GK. Varbergs Golfklubb erbjuder två utmanade banor med skiftande layout och har strax över tvåtusen medlemmar med en levande juniorverksamhet.
Se även Varbergs GK:s hemsida
Vi använder oss även av våra lokaler på PS där vi bl.a. har tillgång till teorisalar, en fullstor idrottshall, ett välutrustat gym och en aerobicsal för gemensamma gruppträningar. Detta är förutsättningar som är viktiga för att våra elever ska utvecklas mot sina mål.

NIU-utbildningarna på PS går att söka ihop med nedanstående program

Högskoleförberedande:

 • NA Naturvetenskapsprogrammet
 • TE Teknikprogrammet
 • SH Samhällsvetenskapsprogrammet
 • EK Ekonomiprogrammet

Yrkesprogram:

 • BF Barn och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet (gäller ej lärlingsförlagd inriktning)
 • Industritekniska programmet

Begränsningar yrkesprogram: Lärlingsutbildningarna går ej att kombinera med NIU!

Vid frågor om alternativa programval kontakta Rektor Lars Kyllergård eller Niu-samordnare Per Ringqvist.

Hjälp vid skador

Om du som NIU eller PSI elev råkar ut för skador har PS egen skolhälsovård med sjuksköterskor och skolläkare. Dessutom kan vi förmedla kontakt till Team Ortopedteknik och IFK Kliniken Rhehab.

Ansökan NIU-Golf

Sista datum för NIU-ansökan till kommande läsår är 1 december. Mer information om golfgymnasium

Hur går en ansökan till?

Först söker du NIU-skola (Peder Skrivares skola) via ansökningssidan på Svenska Golfförbundet (Länk ovan). 
Du måste även söka ett gymnasieprogram på Peder Skrivares skola och detta gör du genom ditt ordinarie programval.
Om du erbjuds NIU-plats måste du även komma in i på ett program på Peder Skrivares skola.
 
Kommer du inte in på något program på den NIU-skola du sökt ges din NIU-plats till annan behörig sökande.

För mer info kontakta

Per Ringqvist
 NIU/PSi-samordnare

0702-60 20 21

Studie- och yrkesvägledare:
Ann-Charlotte Eriksson
0703-70 80 67

Biträdande rektor:
Ewy Halldén
0730-40 52 67

Rektor:
Lars Kyllergård
0708- 40 70 18

Dela sidan:  2019-10-07Jonas Mollberg