16eka och 16ekb besökte kommunfullmäktige.

Genom ett samarbete mellan Svenska och Samhällskunskap fick klasserna 16eka och 16ekb besöka kommunfullmäktiges sessionssal för politisk debatt. De fick en introduktion över hur det fungerar i kommun politisk debatt av Jana Nilsson och fick sedan prova att själva debattera från talarstolen.

2018-05-31Jonas Mollberg

 valdebatt  politik  studiebesök