Dramatik på Fordonsprogrammet

Vård- och Omsorgsprogrammet och Fordons- och transportprogrammet jobbar en dag varje år tillsammans med säkerhet. I år var det 14VO och 16FT som lärde av varandra.

Fordonseleverna visade vad man kan göra själv med bilen utan att behöva lämna in till verkstad och fick av Vårdeleverna lära sig hur man ska agera IVPA- I väntan på ambulans, när det händer en olycka på en arbetsplats.

Räddningstjänst och ambulans närvarade också för att visa hur en räddningsaktion vid trafikolycka kan gå till. För att göra det hela så verklighetstroget  som möjligt fick en elev spela fastklämt trafikoffer.

Eleven fick på sig halskrage och blev sedan utplockad av räddningstjänsten genom  att de klippte upp bilen och lyfte av taket. Tillsammans med ambulanspersonal lyftes sedan "offret" ur bilen till väntande ambulans. Allt slutade lyckligt!

2017-05-11Jonas Mollberg

 fordons-och-transportprogrammet  vård-och-omsorgsprogrammet