Vi använder cookies för att förbättra ditt besök på webbplatsen och för att analysera trafik. Information om din användning av webbplatsen delas med Google. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Läs mer om cookies här »
GYMNASIESÄRSKOLAN

Programmet för samhälle, natur och språk

Programmet för samhälle, natur och språk ska ge eleverna kunskaper inom samhällskunskap, naturkunskap och språk.

Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete inom skilda områden. Programmet ska även kunna leda till fortsatta studier till exempel inom folkbildningen. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om samhälle, individ och natur samt om hur de påverkar och påverkas av varandra. Det innebär att utbildningen ska utveckla elevernas förståelse av hur lokala, nationella och globala förhållanden och förutsättningar påverkar individ, samhälle och natur.

Utbildningen ska också ha ett historiskt perspektiv för att ge eleverna möjlighet att förstå förhållandena i dagens samhälle och kunna orientera sig inför framtida samhällsförändringar. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om människors livsvillkor. Dessutom ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att ta ställning i olika samhällsfrågor. Utbildningen ska också utveckla elevernas naturvetenskapliga kunskaper om livets villkor och om sammanhangen i naturen. Vidare ska utbildningen belysa teknikens roll i samspelet mellan människa och natur. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om hållbar utveckling.

Arbetsmiljö och säkerhet ska ingå i utbildningen för att främja en god hälsa och förebygga arbetsskador. Utbildningen ska bidra till att utveckla elevernas förmåga att arbeta på ett ergonomiskt och säkert sätt.
Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att kommunicera på svenska och engelska. Dessutom ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om it och digitala medier för kommunikation och lärande.
Praktiska moment som fältstudier och studiebesök ska ingå i utbildningen för att ge eleverna möjligheter att utveckla en natur- och samhällsvetenskaplig förståelse. Språket är ett redskap för kommunikation men också för reflektion och lärande. Utbildningen ska därför ge eleverna tillfällen att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift. Utbildningen ska vidare ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av människors agerande som individer men också av människors agerande i grupp.

Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.
Programfördjupningen möjliggör fördjupning och breddning samt kan bidra till specialiserade kunskaper för arbete som till exempel är relaterat till samhälle, natur och språk. Programfördjupningen kan även leda till fortsatta studier till exempel inom folkbildningen.

Mål för gymnasiesärskolearbetet
Gymnasiesärskolearbetet ska visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom ett yrkesområde. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.

 Fr.o.m. höstterminen 2019 är detta program inte sökbart.

Vill du veta mer kontakta

Studie- och yrkesvägledare:
Therese Johansson
0729-839244
therese.johansson1[snabela]varberg[punkt]se

Rektor:
Kristina Bäckman
0733- 84 59 84
kristina.backman[snabela]varberg[punkt]se

Dela sidan:  2020-11-03Jonas Mollberg