Vi använder cookies för att förbättra ditt besök på webbplatsen och för att analysera trafik. Information om din användning av webbplatsen delas med Google. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Läs mer om cookies här »

Från och med 25 maj 2018 införs GDPR - General data protection regulation - i hela EU. Den nya förordningen reglerar all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till dig som person. Som kommunal verksamhet omfattas även PS webbplats och sociala kanaler av GDPR. På kommunens webbplats kan du läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du som enskild person har enligt förordningen. Läs mer »
STUDIE- & YRKESVÄGLEDNING

BETYG och GYMNASIEEXAMEN

I gymnasieskolan sätts betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbete. För elever som började gymnasiet hösten 2011 är betygstegen A, B, C, D, E och F där A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat. Om underlag för bedömning av en elevs kunskaper saknas på grund av elevens frånvaro ska betyg inte sättas. Detta ska anges med ett horisontellt streck i betygskatalogen. För elever som började gymnasiet före 2011 är betygstegen Mycket väl godkänt (MVG), Väl godkänt (VG), Godkänt (G) och Icke godkänt (IG).

Betyget sätts av läraren som till stöd har de betygskriterier som fastställts av Skolverket. För att bedömningsgrunderna ska bli så enhetliga som möjligt över landet skall lärarna använda de nationella kursprov som fastställs av Skolverket. 

En elev som avslutat ett gymnasieprogram enl GY11 kan få en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Den elev som inte når kraven för examen får ett Studiebevis.

För högskoleförberedande examen ska eleven ha

 • 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända
 • lägst godkänt i svenska 1, 2 och 3 alternativt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • lägst godkänt i engelska 5 och 6  
 • lägst godkänt i matematik 1  
 • godkänt gymnasiearbete.

För yrkesexamen ska eleven ha

 • 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända
 • lägst godkänt i svenska 1 alternativt svenska som andraspråk 1
 • lägst godkänt i engelska 5 
 • lägst godkänt i matematik 1
 • lägst godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena
 • godkänt gymnasiearbete.

Elever i gymnasieskolan har rätt att gå igenom prövning i alla kurser som ingår i den individuella studieplanen om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller om eleven har fått betyget F (icke godkänt).

Dela sidan:  2016-09-21Jonas Mollberg