Start / Sjukanmälan

Sjukanmälan

Från och med höstterminen 2013 görs all sjuk- och frånvaroanmälan via vår nya telefontjänst som är kopplad direkt till skola 24.

  • Numret du frånvaroanmäler dig på är: 0515-436 10
  • Du uppger ditt personnummer (10-siffror)

Tänk på!

  • Frånvaroanmälan kan för närvarande bara göras för en hel dag i taget.
  • Om frånvaro ska registreras för det aktuella datumet måste du ringa före kl. 12.00.
  • Om du ringer efter kl. 12.00 kommer frånvaro att registreras för följande dag.
  • Du måste anmäla din frånvaro för varje dag som du är borta.
 
Publicerad av Daniel Henriksson, 2013-08-19