Start / Yrkesprogram på PS

Yrkesprogram

I den nya gymnasieförordningen (GY-2011) finns det totalt 18 nationella program – tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program.

Att gå på ett yrkesprogram innebär att du kommer att få den grund som behövs för att kunna arbeta med det yrke du väljer att utbilda dig till.  Dessutom lägger yrkesprogrammet en grund för fortsatta studier på yrkeshögskola. 

Ett yrkesprogram ska medföra för dig som elev att du blir anställningsbar och att du får goda förutsättningar för eget företagande.

På alla yrkesprogram förekommer det minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). APL innebär att eleven genomför delar av utbildningen på en eller flera arbetsplatser utanför skolan.

Alla elever på yrkesprogram har möjlighet att skaffa sig grundläggande högskolebehörighet genom att välja kurser inom ramen för det individuella valet, och för vissa program, i de programgemensamma ämnena eller i programfördjupningen. Ibland måste eleverna också läsa ett utökat program om de vill ha grundläggande högskolebehörighet.

På PS erbjuder vi följande yrkesprogram

Bof

Barn- och fritidsprogrammet

  Från och med höstterminen 2013 går det ej att söka till programmet.  

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet har du de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn. Inom programmet ges du också möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden.
Läs mer

ft

Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet har du de kunskaper som behövs för att arbeta inom något av bygg- och anläggningsbranschens yrken, till exempel som anläggningsarbetare, byggnadsarbetare, byggnadsmålare eller plåtslagare.
Läs mer

El

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet har du de kunskaper som behövs för att arbeta med automatiserade produktionssystem, system för energi-, miljö- och vattenteknik eller dator- och kommunikationssystem, eller för att arbeta som elektriker inom eldistribution eller installation.
Läs mer

ft

Fordons- och transport-programmet

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska du ha de kunskaper som behövs för att arbeta som till exempel mekaniker, yrkesförare, lager- eller terminalarbetare.
Läs mer

ft

Handels- och administrations-programmet

Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska du ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom handelsyrken som till exempel säljare, inköpare och butiksledare, eller inom administrativa yrken som till exempel personal-, ekonomi- och IT-administratör.
Läs mer

ft

Hantverksprogrammet

  Från och med höstterminen 2014 går det ej att söka till programmet.  

Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska du ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom den valda hantverksinriktningen. På Peder Skrivares skola erbjuder vi inriktningarna: finsnickeri och frisör.
Läs mer

ft

Hotell- och turismprogrammet

  Från och med höstterminen 2013 går det ej att söka till programmet.  

Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska du ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom hotell-, konferens- och turismnäringen. 
Läs mer

ft

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska du ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom områden som processinriktad eller maskinell materialbearbetning och produktframställning, driftsäkerhet och underhåll samt svetsning och annan sammanfogning.
Läs mer

ft

Restaurang- och livsmedels-programmet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska du ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom restaurang- och livsmedelssektorn, till exempel i restaurang och med färskvaror. På Peder Skrivers skola erbjuder vi inriktningen Kök och servering.
Läs mer

VO

VVS- och fastighetsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram. På Peder Skrivares skola erbjuder vi inriktningarna Fastighet, Kyl- och värmepumpsteknik samt VVS.
Läs mer

VO

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska du ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Inom programmet ska du också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom de aktuella områdena.
Läs mer

 
 


Skolverket logoSkolverket logo

 
Publicerad av Jonas Mollberg, 2014-05-07