Start / Elev på PS

 
Publicerad av Daniel Henriksson, 2012-11-26
 
Macakuten
Tips på lösningar på dina Mac- eller IT-relaterade problem.

Jag arbetar på PS

Torgild Olsson
Specialpedagog - sektor 1

Mina arbetsuppgifter är framförallt att stötta elever i svårigheter, med svenska, matematik och engelska som prioriterade ämnen.

Ni och eleverna hittar mig oftast i grp.rummet 1:205.(Om inte jag hittar Er först)