Start / Högskoleförberedande program på PS

Högskoleförberedande program

I den nya gymnasieförordningen (GY-2011) finns det totalt 18 nationella program – tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program.

De högskoleförberedande programmen ska utgöra en grund för fortsatt utbildning på högskola eller på universitet, främst inom det aktuella programmets område. För att uppnå denna högskoleförberedelse läser alla elever mer engelska och svenska eller svenska som andraspråk än elever på yrkesprogram.

PS erbjuder följande högskoleförberedande program

EK

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.
Läs mer

ES

Estetiska programmet

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhälls-vetenskapliga områdena.
Läs mer

HU

Humanistiska programmet

  Från och med höstterminen 2014 går det ej att söka till programmet.  

Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom främst humaniora men även inom samhällsvetenskap.
Läs mer

NA

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik.
Läs mer

SA

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.
Läs mer

TE

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet har du kunskaper för högskolestudier inom främst ingenjörs- och teknikerutbildningar.
Läs mer

 


Skolverket logoSkolverket logo

 
Publicerad av Jonas Mollberg, 2014-08-12