Teknikprogrammet

Teknikprogrammet

Allmänt om programmet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet har du kunskaper för högskolestudier inom främst ingenjörs- och teknikerutbildningar.

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Den ska också belysa teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling.

Utbildningen ska innehålla kreativa och problemlösande arbetsformer samt ge förutsättningar för dig att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Teori och praktisk tillämpning ska samverka och utbildningen ska ge dig kunskaper om och färdigheter i att samarbeta med andra.

Entreprenörskap och företagande är delar i processer där teknik utvecklas och ska därför ingå i utbildningen. Utbildningen ska uppmuntra dig att utveckla nya och kreativa lösningar för att skapa och möta förändringar.

Utbildningen ska utgå från både kvinnors och mäns erfarenheter i förhållande till teknikområdet och ska ge kunskaper om hur föreställningar och traditioner styr uppfattningar om manligt och kvinnligt. Du ska även utveckla din förståelse för människors olika förutsättningar i förhållande till teknik och teknikutveckling.


FT

Teknikprogrammet ingår i Teknikcollege

Läs mer om Teknikcollege på PS

Teknikelever

Programstruktur

ES

 

Vill du veta mer kontakta

Studie- och yrkesvägledare:
Ann-Charlotte Eriksson
0340-69 73 15 

Rektor:
Martin Augustsson
0340-69 70 18

Biträdande Rektor:
Carina Henriksson
0340-884 59
 


 
Publicerad av Jonas Mollberg, 2014-08-21