Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Allmänt om programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. Utbildningen kommer därför att behandla frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö.

Utbildningen ska också behandla makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter. I detta ingår studier av faktorer som kan påverka och förklara det som sker i samhället alltifrån den lokala till den globala nivån.

Utbildningen ska behandla mediernas och informationsteknikens förutsättningar och möjligheter. Du ska därför få möjlighet att utveckla dels kunskaper om kommunikation och om hur åsikter och värderingar uppkommer, dels färdigheter i att kommunicera och presentera dina kunskaper.

Utbildningen ska utveckla din förmåga att skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter inom utbildningens olika kunskapsområden. Du ska också ges möjlighet tt uttrycka dig i olika skriv- och talsituationer på framför allt svenska och engelska.

Efter gymnasiet

Exempel på utbildningsområden:

  • Filosofi
  • Historia
  • Journalistik
  • Pedagogik
  • Psykologi
  • Sociologi
  • Språk
  • Teologi
  • Samhällsvetenskap

SA

Programstruktur 

ES

 

Vill du veta mer kontakta

Studie- och yrkesvägledare:
Catharina Blixt Jeppsson
0706-188039
 

Rektor:
Petter Öhrling
0340-69 73 03
070-5688437
 

Biträdande Rektor:
Matt Wolcott
0340-88 760
 


 

 

 
Publicerad av Jonas Mollberg, 2014-09-18