Inriktningar - Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

NA Naturvetenskap

Inriktningen naturvetenskap ska ge fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Bland annat får du kunskaper om atom- och kärnfysik, organisk kemi, biokemi och kemiska analysmetoder.

I biologin får du bl.a. kunskaper om cellen och de processer som gör den levande samt hur dessa processer påverkas av omgivningen. Stor vikt läggs vid kemiska och biologiska arbetsmetoder i laboratoriet.

Särskild variant Estet

NA Särskild variant estet

Väljer du denna variant kommer du att läsa Matematik 4 på 100p, plus ett estetpaket på 300 p. PS erbjuder estetpaketen: bild, musik och teater. Den estetiska inriktningen ger dig en bredd och en praktisk tillämpning i de estetiska ämnena. Innehållsmässigt är denna variant i stort samma som det nationella programmet, men med möjlighet till att i programfördjupningen välja de kurser som behövs för att söka högre naturvetenskapliga studier. Det individuella valet ger möjlighet att läsa språk, biologi 2 och matematik 5 eller ett flertal andra kurser.

För att komma in krävs särskilda förkunskaper, vilket innebär att de sökande får visa upp en dokumenterad erfarenhet av den inriktning man söker t ex undervisning på Kulturskolan eller uppvisande av portfolio.

De sökande ska också genomföra ett inträdesprov, som görs vecka 20. Då visar du också upp den dokumenterade erfarenheten du har till den inriktning du söker.

Inträdesprov NV - särskild variant estet

Naturvetenskap och samhälle

NA Naturvetenskap och samhälle

Inriktningen naturvetenskap och samhälle ska ge kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi. Du får en fördjupad förståelse för hur naturvetenskap och samhällsutveckling påverkar varandra och naturvetenskapens roll i frågor om hållbar utveckling.

Efter gymnasiet

Programmet förbereder för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik, men även andra områden. För dig som läst naturvetenskapsprogrammet finns ett antal civilingenjörsutbildningar som kan vara intressanta, t.ex bioteknik, datateknik, elektroteknik, kemi och kemiteknik, maskinteknik, teknisk fysik, väg- och vattenbyggnad.

Exempel på yrkesområden som utbildningen kan leda till:

  • Agronom
  • Biolog
  • Framaceut
  • Landskapsarkitekt
  • Livsmedelsingenjör
  • Lärare
  • Skogsingenjör
  • Tandläkare
  • Veterinär
  • Samt yrken inom data- och laboratorievärlden

 
 
 
Publicerad av Jonas Mollberg, 2014-04-29