Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Allmänt om programmet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik.

Genom utbildningen får du möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Du ges möjlighet att utveckla en förmåga att värdera olika typer av källor och kunna skilja på påståenden som bygger på vetenskaplig respektive icke vetenskaplig grund. Förståelse av naturvetenskap bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Experiment, laborationer, fältstudier och andra jämförbara praktiska moment ska därför vara centrala inslag i utbildningen.

Utbildningen ska innehålla ett idéhistoriskt perspektiv vilket innebär att naturvetenskapens idéer och teorier studeras som delar i ett historiskt förlopp. Du får möjlighet att utveckla intresse för naturvetenskapliga frågeställningar och du får ta del av aktuella forskningsrön inom relevanta områden. Utbildningen ska ge förståelse av hur naturvetenskap och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra och särskilt belysa naturvetenskapens roll i frågor om hållbar utveckling

NA

Programstruktur 12-14 

Programstruktur 14-15 

Inträdesprov - särskild variant estet  

ES

 

Vill du veta mer kontakta

Studie- och yrkesvägledare:
Ann-Charlotte Eriksson
0340-69 73 15 

Rektor:
Martin Augustsson
0340-69 70 18

Biträdande Rektor:
Carina Henriksson
0340-884 59
 


 
Publicerad av Jonas Mollberg, 2014-08-21