Vi använder cookies för att förbättra ditt besök på webbplatsen och för att analysera trafik. Information om din användning av webbplatsen delas med Google. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Läs mer om cookies här »

Från och med 25 maj 2018 införs GDPR - General data protection regulation - i hela EU. Den nya förordningen reglerar all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till dig som person. Som kommunal verksamhet omfattas även PS webbplats och sociala kanaler av GDPR. På kommunens webbplats kan du läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du som enskild person har enligt förordningen. Läs mer »
  Från och med höstterminen 2014 går det ej att söka till programmet.  

Humanistiska programmet

Allmänt om programmet

Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom främst humaniora men även inom samhällsvetenskap.

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper i humaniora. Inom humaniora studeras människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt och internationellt. Utbildningen ska sätta människans skapande och tänkande i centrum och behandla kulturarv, samtida kultur och interkulturella frågor, liksom språk som kulturbärare. Centrala kunskapsområden är därför språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi.

Utbildningen ska utveckla din språkliga säkerhet och kreativitet i tal och skrift samt din förmåga att medvetet använda språket för kommunikation, reflektion och lärande i alla ämnen. Utbildningen ska också ge dig färdigheter i att använda digitala verktyg och medier för informationssökning, kommunikation och presentation och i att söka, sovra och bearbeta information från olika typer av material med källkritisk medvetenhet.

Genom utbildningens betoning på människans tänkande och skapande ska du ges möjlighet att reflektera över etiska och filosofiska frågeställningar, samt att utveckla humanistisk bildning och kunskaper som är betydelsefulla inom andra områden 

Programstruktur

Vill du veta mer kontakta

Studie- och yrkesvägledare:
Catharina Blixt Jeppsson
0706-188039
 

Rektor:
Petter Öhrling
0340-69 73 03
070-5688437
 

Biträdande Rektor:
Matt Wolcott
0340-88 760
 

Dela sidan:  2014-11-21Jonas Mollberg