Start / Utbildning / Introduktionsprogram / Introduktionsprogram
 

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram riktar sig till elever som av olika skäl inte blivit behöriga till gymnasieskolans högskoleförberedande eller yrkesförberedande program. På Peder skrivares skola erbjuder vi samtliga fem introduktionsprogram.

Inriktningar

Preparandutbildning

Progammet ska ge eleven behörighet till ett nationellt program, antingen högskoleförberedande eller yrkesprogram. Utbildningen är anpassad för en elev som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig. Den utformas för en enskild elev och ska pågå i högst ett år. Det ska också vara möjligt för en elev att göra mindre ämneskompletteringar för att bli antagen till ett nationellt program efter kort tid. Här kan även redan behörig elev bli aktuell. Nämligen om eleven uppnått behörighet för ett yrkesprogram men inte för ett högskoleförberedande och det är elevens vilja att komma in på det har eleven rätt att gå preparandutbildning.

Programinriktat individuellt val

Programmet är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen anordnas alltid för en grupp elever, är sökbart och står öppen för elever som saknar behörighet till ett yrkesprogram. För att antas ska eleven ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. Eleven kan följa flera kurser på ett nationellt program samtidigt som han eller hon läser de kurser som saknas för behörighet.

Yrkesintroduktion

Programmet vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Utbildningen kan utformas både för en grupp elever eller för en enskild elev. Om den utformas för en grupp elever är den sökbar. I annat fall ska huvudman och elev komma överens om hur utbildningen ska utformas. Yrkesintroduktion kan passa i de fall där man uttömt övriga möjligheter för eleven i gymnasieskolan. Även elever från grundsärskolan kan gå yrkesintroduktion om de vill och bedöms kunna klara av utbildningen..

Individuellt alternativ

Programmet förbereder elever till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till elever som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Individuellt alternativ är inte sökbart. Det anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov. Det vänder sig i första hand till elever som har stora kunskapsbrister och svag motivation eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning. Utbildningen är öppen även för elever från grundsärskolan om de vill och bedöms kunna klara av utbildningen.

Språkintroduktion

Programmet ska ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov..

 

Vill du veta mer kontakta

Studie- och yrkesvägledare:
Karolina Olsson Wogel
0721-646297
 

Rektor:
Vakant

 
Publicerad av Jonas Mollberg, 2014-08-21
 
Macakuten
Tips på lösningar på dina Mac- eller IT-relaterade problem.