Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Allmänt om programmet

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska du ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Inom programmet ska du också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom de aktuella områdena.

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Arbetet utgår från en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande. Utbildningen ska därför utveckla dina kunskaper om människan i olika åldrar ur biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att du utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

VO

Vård- och omsorgsprogrammet har inga inriktningar, men programmet ger möjlighet till specialisering inom ramen för programfördjupningen. Programmet kan leda till arbete inom hälso- och sjukvård samt inom socialtjänst. Inom hälso- och sjukvård kan man arbeta på till exempel sjukhus, vårdcentral eller i hemsjukvård. Inom socialtjänst kan man arbeta i till exempel särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet, hemtjänst eller som personlig assistent.

Eftersom vårdarbeten ofta medför förflyttningar så erbjuds alla elever på programmet körkortsteori och fem körlektioner. 

Under gymnasietiden har du möjligheten att läsa kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolan. Efter gymnsiet kan du också fortsätta studera på yrkeshögskola.

Exempel på yrkesutgångar

  • Akutsjukvård
  • Omsorg och sjukvård av äldre
  • Hemtjänst
  • Äldreboende, demsvård
  • Äldreboende, hemtjänst
  • Personlig assistans på gruppboende inom LLS och daglig verksamhet
  • Psykiatri

 

VO

Programstruktur 

VO

 

Vill du veta mer kontakta

Studie- och yrkesvägledare:
Catharina Blixt Jeppsson
0706-188039
 

Rektor:
Petter Öhrling
0340-69 73 03
070-5688437
 

Biträdande Rektor:
Matt Wolcott
0340-88 760
 

Certifierat vård- och omsorgscollege

Ladda ner som PDF

 
Publicerad av Jonas Mollberg, 2014-08-21