VVS- och fastighetsprogrammet

Allmänt om programmet

VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram. På Peder Skrivares skola erbjuder vi inriktningarna Fastighet, Kyl- och värmepumpsteknik samt VVS.

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper i installation, felsökning, reparation, drift och underhåll, tekniska anläggningar och system, som till exempel värme-, ventilationsoch kylsystem. Den ska också ge dig kunskaper i reglerteknik och energioptimering av anläggningar. Även planering, genomförande och dokumentation av arbetsuppgifter samt kvalitetssäkring och utvärdering av utförda uppdrag ska ingå i utbildningen. Dessutom ska utbildningen ge dig kunskaper om arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser.

Många arbetsuppgifter inom yrkesområdena innebär kontakter med entreprenörer, beställare och kunder. Det ställer krav på social förmåga och känsla för service. Därför ska utbildningen utveckla din förmåga att kommunicera och samverka med andra yrkesgrupper. Utbildningen ska också utveckla serviceförmåga, kvalitetsmedvetenhet och kreativitet. Utbildningen kan även förbereda för eget företagande inom området.

Alla inriktningar på programmet bedrivs som lärlingsutbildning och i samarbete med lokala företag. Dessutom genomförs några av de olika inriktningarnas delmoment på annan skola.

Vvs- och fastighetsprogrammet

Programstruktur

VO

 

Vill du veta mer kontakta

Studie- och yrkesvägledare:
Ewy Halldén
0730-40 52 67 

Rektor:
Per Lindberg
0340-884 72

Biträdande Rektor:
Britt-Marie Winroth
0340-886 83


 

 

 
Publicerad av Jonas Mollberg, 2014-08-21