Industritekniska programmet

Industritekniska programmet

Allmänt om programmet

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska du ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom områden som processinriktad eller maskinell materialbearbetning och produktframställning, driftsäkerhet och underhåll samt svetsning och annan sammanfogning.

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper inom industriell teknik och industriteknisk produktion. Den ska utveckla din förmåga att använda utrustning, bearbeta material, hantera industritekniska processer samt arbeta med kvalitetssäkring för såväl produktion som färdig produkt.

Som elev på programmet ska du få kunskaper om betydelsen av att i ditt framtida arbete följa regler och arbeta kvalitets och säkerhetsmedvetet samt noggrant. Utbildningen ska också ge kunskaper om hur en idé utvecklas till färdig produkt samt om produktens funktion och utveckling till dess den förstörs eller återvinns.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att du utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.


FT

Industritekniska programmet ingår i Teknikcollege

Läs mer om Teknikcollege på PS

Industrielever

Programstruktur

ft

 

Vill du veta mer kontakta

Studie- och yrkesvägledare:
Ewy Halldén
0730-40 52 67 

Rektor:
Per Lindberg
0340-884 72

Biträdande Rektor:
Britt-Marie Winroth
0340-886 83

 

 
Publicerad av Jonas Mollberg, 2014-08-21