Från och med höstterminen 2014 går det ej att söka till programmet.  

HV

Hantverksprogrammet

Hantverksprogrammet på PS är unikt i Region Halland. Till exempel är vi ensamma om att kunna erbjuda utbildningen finsnickeri och dessutom är vi den enda kommunala gymnasieskolan i regionen som erbjuder frisörutbildningen.

Allmänt om programmet

Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska du ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom den valda hantverksinriktningen. På Peder Skrivares skola erbjuder vi inriktningarna: finsnickeri och frisör.

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om och färdigheter i hantverksprocessen. Det innebär att du ska kunna genomföra vanligt förekommande arbetsuppgifter från idé till färdig produkt, dvs. att identifiera behov, planera med skiss eller ritning, välja och hantera verktyg, material och tekniker, genomföra och redovisa arbetet samt analysera och utvärdera resultatet. Som förberedelse för arbete inom det hantverksområde som du har valt ska även formgivning, entreprenörskap, kommunikation och service ingå i utbildningen. Hantverkskunnande och estetiskt tänkande samspelar i skapandeprocessen och ska därför genomsyra utbildningen. Utbildningen ska också leda till att du förstår hantverkarens roll i samhället samt får insikt i vilka konsekvenser hantering och val av material får för människor och miljö.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande som bidrar till att du utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

HV

Programinfo 

Programstruktur 

ft

 

Vill du veta mer kontakta

Studie- och yrkesvägledare:
Britt-Marie Winroth
0340-886 83
 

Rektor:
Per Slågrup
0340-888 93
 

 

 

 
Publicerad av Jonas Mollberg, 2014-04-29