Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

Allmänt om programmet

Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska du ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom handelsyrken som till exempel säljare, inköpare och butiksledare, eller inom administrativa yrken som till exempel personal-, ekonomi- och IT-administratör.

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om handel och administration, där service och kommunikation är centralt. Den ska också utveckla dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom yrkesområden som försäljning, inköp och varuflöden, service, ekonomiuppföljning och företagande.

Handel omfattar försäljning och logistik, marknadsföring och produktkunskap, branschkunskap, kundservice och affärsutveckling i olika former. Administration omfattar administrativt arbete och organisation i företag och offentlig förvaltning, kommunikation, kundservice samt konferensoch receptionsarbete. Inom både handel och administration finns möjligheter att starta och driva företag och därför ska utbildningen utveckla dina kunskaper om entreprenörskap och eget företagande.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att du utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

 

BF

Programstruktur 

ft

 

Vill du veta mer kontakta

Studie- och yrkesvägledare:
Catharina Blixt Jeppsson
0706-188039
 

Rektor:
Petter Öhrling
0340-69 73 03
070-5688437
 

Biträdande Rektor:
Matt Wolcott
0340-88 760
 

Exempel på yrkesutgångar

 • Butikskommunikatör
 • Butikssäljare
 • Företagssäljare
 • Inköpare
 • Kundservice och reception
 • Kontorsassistent
 • Marknadsassistent

 

 • Marknadsförare
 • Näthandlare
 • Orderadministratör
 • Projektadministratör
 • Redovisningsassistent
 • Säljsupport
 • Varumottagare
 
Publicerad av Jonas Mollberg, 2014-09-18