Fordons- och transportprogrammet

Fordons- och transportprogrammet

Allmänt om programmet

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska du ha de kunskaper som behövs för att arbeta som till exempel mekaniker, yrkesförare, lager- eller terminalarbetare.

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om tekniken i olika fordon eller att hantera transporter. Inom området fordonsteknik behandlas fordons funktion och konstruktion samt diagnostik, reparation och service av fordon. Inom området transport behandlas transporter med hjälp av fordon och hantering av gods på lager och i terminal.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att du utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

 

FT

Fordons- och transportprogrammet ingår i Teknikcollege

Läs mer om Teknikcollege på PS

Teknikcollege


Programinfo 

Programstruktur

ft

 

Vill du veta mer kontakta

Studie- och yrkesvägledare:
Carina Henriksson
0340-884 59
 

Rektor:
Per Slågrup
0340-888 93
 

 
Publicerad av Jonas Mollberg, 2013-11-26