Bygg- och anläggningsprogrammet

Allmänt om programmet

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet har du de kunskaper som behövs för att arbeta inom något av bygg- och anläggningsbranschens yrken, till exempel som anläggningsarbetare, byggnadsarbetare, byggnadsmålare eller plåtslagare.

På byggprogrammet får du utveckla dina kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid till exempel nyproduktion, ombyggnad och renovering. Utbildningen ger dig också kunskaper om branschens olika yrken och arbetsprocesser samt om entreprenörskap och företagande.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det arbetsplatsförlagda lärandet bidrar till att du utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på arbetsplatsen.

Vi är en branschrekommenderad skola

BYN har beslutat införa en kvalitetsmärkning av skolor som utbildar för BYNs yrken. Syftet med branschrekommenderad skola är att tydliggöra branschens prioriterade förväntningar på skolor som utbildar inom BYNs yrken och bidra till utveckling av utbildningen så att alla elever garanteras en utbildning med bra kvalitet.

Kriterier som tydliggör branschens krav
De kriterier som ska uppfyllas för att en skola ska bli branschrekommenderad är uppdelade i följande områden:

  • användning av BYNs register
  • samverkan med branschens företrädare
  • programråd
  • lokaler
  • kvalitetssäkrad APU/APL
  • lärarbehörighet och rekrytering av kompetent personal
  • arbetsmiljö
  • styrdokument och lärarsamverkan
  • gymnasial lärling

Läs mer här.

Branschrekommenderad skola - BYN

Programstruktur

ft

 

Vill du veta mer kontakta

Studie- och yrkesvägledare:
Ewy Halldén
0730-40 52 67 

Rektor:
Per Lindberg
0340-884 72

Biträdande Rektor:
Britt-Marie Winroth
0340-886 83

Branschrekommenderad skola
Vi är en branschrekommenderad skola
Läs mer om BYN här

 
Publicerad av Jonas Mollberg, 2014-08-21