Start / Studera på PS
EN-till-En

En-till-En på PS

Du som börjar på PS får en egen bärbar Mac att disponera under din tid på gymnasiet. När du slutar kan du - om du vill  - köpa ut datorn till ett ofta mycket förmånligt pris.

 

Information till dig som tänker söka till PS

Studie- och yrkesvägledning

Via länken "För dig som går i 9:an" under rubriken "Vägledning" hittar du all information om hur du söker till PS.

Antagning

Under rubriken "Antagning" hittar du information om antagningen till gymnasieskolan samt antagningsstatistik.

Öppet hus

Varje höst - kring november månad -  har PS öppet hus för dig som är intresserad av att besöka skolan. Då har du chansen att prata med elever och lärare på de olika programmen.

Besöksdag

Varje år anordnar Varbergs studie- och yrkesvägledare en besöksdag på PS. Då har du som går i 9:an möjlighet att besöka två program på skolan. 

PS-elever

Peder Skrivares skola (PS) är Varbergs största och populäraste gymnasieskola med cirka 1750 elever och 250 personal. Vår storlek innebär att vi har resurser att erbjuda våra elever ett rikt utbud av utbildningar och inriktningar samt stora möjligheter till individuella variationer.

Om Peder Skrivares skola

På PS har du möjlighet att välja mellan elva yrkesförberedande program och sex högskoleförberedande program. Vi erbjuder undervisning av hög kvalitet i fräscha, moderna och välutrustade lokaler. På PS har du också tillgång till eget bibliotek, egna caféer och egna matsalar.

Eleven i centrum
På PS är det du och din utbildning som står i centrum. Lärarna är organiserade i arbetslag runt dig som elev och genom detta kombineras därför den lilla skolans närhet med den stora skolans resurser. Detta arbetssätt medför att lärarna kan skapa en tydlig helhet i utbildningen samt ge dig goda förutsättningar för studier och trivsel.

Trygg studietid
Aktivt hälsoarbete och kvalificerad studie- och yrkesvägledning är resurser som vi tycker är viktiga för dig som elev. Dessa resurser bidrar till en trygg studietid och underlättar ditt val av framtida studier och yrken. Till ditt förfogande finns ett väl utbyggt elevvårdsteam bestående av tre skolsköterskor, fem kuratorer, fyra specialpedagoger, sex studie- och yrkesvägledare samt två skolvärdar.

Internationella kontakter
Ett internationellt perspektiv är något som prioriteras på vår skola. Vi har utbyten och kontakter med ett flertal skolor i Europa och Sydafrika. Skolans kontaktnät runt om i världen skapar därför mycket goda möjligheter att förlägga delar av din praktik och dina studier utomlands. I dagsläget har vi utbyte med skolor i Danmark, Frankrike, Polen, Spanien, Sydafrika, Tyskland och Österrike.

Kreativitet, mångfald och respekt
Vår skola präglas av kreativitet och mångfald som bygger på respekt för varandra. För att skapa trivsel och arbetsglädje visar vi stor hänsyn och tolerans mot varandra samt tar ansvar för vår närmiljö i skolan. PS är en skola i ständig utveckling, där skratt och allvar blandas på ett naturligt sätt.

 
Publicerad av Jonas Mollberg, 2014-06-18
 

Jag arbetar på PS

Katrine Pettersson
Gymnasielärare i engelska och svenska - enhet 2

Jag arbetar med undervisning i engelska och svenska samt UF (Ung Företagsamhet). Jag är också kontaktlärare i 12TEA tillsammans med Maria Lindborg. Tveka inte att mejla eller ringa om du vill mig något!