Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet

Allmänt om programmet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. 

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov. Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med entreprenörskap utveckla kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv.

Utbildningen ska ge förutsättningar för dig att utveckla grunder i ett vetenskapligt förhållningssätt samt träning i att söka, sovra, analysera och värdera information. Du får också utveckla din förmåga att strukturera och presentera dina resultat enligt vetenskapliga normer och anpassat till målgrupp. Alla ämnen inom utbildningen ska bidra till att utveckla elevernas språkliga förmåga och till att modern teknik används som ett redskap för informationssökning, presentation och kommunikation.

Ekonomiprogrammet är ett brett högskoleförberedande programsom i första hand är avsett att förbereda för högskoleutbildningar i ekonomi, men som också förbereder för i princip alla samhällsvetenskapliga högskoleutbildningar.

EK
 

Programstruktur 

ES

Vill du veta mer kontakta

Studie- och yrkesvägledare:
Catharina Blixt Jeppsson
0706-188039
 

Rektor:
Petter Öhrling
0340-69 73 03
070-5688437
 

Biträdande Rektor:
Matt Wolcott
0340-88 760
 

GYEK Logo

Kriterier för diplomering GY2011

 
Publicerad av Jonas Mollberg, 2014-09-18