Estetiska programmet

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

Centralt för utbildningen är att du ska skapa, uppleva och tolka konst och kultur. Du ska få möjlighet att reflektera över och öka din förståelse av kvalitet och kommunikation genom diskussion om egna och andras arbeten. Utbildningen ska ge dig möjlighet att samverka med andra estetiska områden och med kunskapsområden där estetiken har en framträdande roll, som kulturvetenskap, historia, språk, teknikutveckling och kommunikation.

Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till eget skapande och framförande ska vara centralt i utbildningen. Att ta ansvar för ditt arbete, hantera och värdera stora mängder information, belysa frågor ur olika perspektiv, hantera digitala verktyg och medier samt ha möjlighet att bredda och specialisera ditt kunnande ska finnas med i utbildningen som förberedelse för konstnärliga och vetenskapliga högskolestudier.

Efter gymnasiet

Estetiska programmet förbereder för högskolestudier inom främst konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden.

Exempel på utbildningsområden:

 • Arkitekt 
 • Designer 
 • Bildpedagog 
 • Fotograf 
 • Dansare 
 • Koreograf 
 • Skådespelare
 • Regissör
 • Musiker
 • Ljudtekniker
 • Fritidspedagog
 • Lärare

ES

Programstruktur 12-15

Programstruktur 14-15 

ES

 

Vill du veta mer kontakta

Studie- och yrkesvägledare:
Ann-Charlotte Eriksson
0340-69 73 15 

Rektor:
Martin Augustsson
0340-69 70 18

Biträdande Rektor:
Carina Henriksson
0340-884 59
 

 
Publicerad av Jonas Mollberg, 2014-08-21