Vi använder cookies för att förbättra ditt besök på webbplatsen och för att analysera trafik. Information om din användning av webbplatsen delas med Google. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Läs mer om cookies här »

Från och med 25 maj 2018 införs GDPR - General data protection regulation - i hela EU. Den nya förordningen reglerar all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till dig som person. Som kommunal verksamhet omfattas även PS webbplats och sociala kanaler av GDPR. På kommunens webbplats kan du läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du som enskild person har enligt förordningen. Läs mer »
GYMNASIESRSKOLAN

Gymnasiesärskola - Miljö - Industri - Fastighet (MIF)

Elever som väljer detta program får en allsidig utbildning i både trä- och metallarbeten.

MIF är ett specialutformat 4-årigt nationellt program på gymnasiesärskolan på Peder Skrivares skola.

På programmet har eleverna undervisning i kärn- och karaktärsämnen. Undervisningen bedrivs efter individuellt anpassade studieplaner och efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen är en förberedelse för vuxenlivet, där målet är att utveckla ansvarskänsla och oberoende. Elevernas veckoschema har även en friskvårdsprägel med relativt stort inslag av ämnet idrott och hälsa.

Undervisningen/arbetet i karaktärsämnena bedrivs dels i egen verkstad med trä- och metallbearbetning (svets och
smide) och dels som extern verksamhet i form av entrepre-nörsverksamhet och utomhusförlagd fastighetsskötsel.

Programmet strävar efter att vara entreprenörsinriktat. Eleverna tillverkar och säljer produkter, bygger enklare
konstruk tioner och utför olika anläggningsarbeten. I detta arbete ingår, förutom själva hantverket, att även lära sig
beräkna, lämna offert och fakturera. Som exempel på projekt kan nämnas:

  • Torgförsäljning av egentillverkade produkter av trä och metall.
  • Tillverkning och montering av staket och altaner.
  • Skötsel av yttre miljö i ett par bostadsområden. 

Vår ambition är att stimulera samt motivera eleverna att:

  • Söka kunskap.
  • Utveckla sina teoretiska och praktiska färdigheter.

Vi vill att eleverna efter fullföljd utbildning, utifrån individuell förmåga, – kan välja och använda rätta arbetsmetoder, verktyg, maskiner, hjälpmedel och utrustningar för ingående arbetsmoment inom valt område, – har utvecklat social kompetens, kvalitetsmedvetande, ansvarskänsla och kunskap, så att de förstår betydelsen av att kunna utföra arbetsuppgifter självständigt och tillsammans med varandra.

mif

 

 

 

 

 

Dela sidan:  2013-08-29Daniel Henriksson