Peder Skrivares skola använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på webbplatsen. Genom att fortsätta att använda PS webbplats - eller genom att klicka ok - godkänner du detta. Mer om cookies »
OK
  0340-880 00     psinfo[snabela]varberg[punkt]se   Hitta   |
pslogga
ikon
ikon

4-årig Gymnasiesärskola - Individuella programmet

Verksamheten på Särskolans individuella program erbjuder undervisning i kärnämnena samt praktisk undervisning i Mat och Boendeträning, Natur och Miljöarbete samt olika Estetiska verksamheter.

Iv Ambitionen är att möta varje elevs specifika behov och efter elevens egna förutsättningar finna olika alternativ som finns inom gymnasiesärskolans generella ramar.
Kommunikation får du träna genom data, blockord, vardagliga ord och lek. Vi arbetar med PECS och teckenkommunikation. Att hitta ett sätt att kommunicera är en viktig
pusselbit för den personliga utvecklingen.

Internationellt utbyte
En av målsättningarna i vår verksamhet är att utveckla varje elevs omvärldsuppfattning. Som en följd av detta har vi utvecklat ett internationellt utbyte mellan särskoleelever och personal från vår skola i Sverige och Iteko Special School i Sydafrika. Ett utbyte där kulturella uttrycksmedel dominerar.

Yrkesträning
Du väljer någon av inriktningarna Natur och Miljö eller Estetisk.

I din utbildning får du undervisning i svenska, matematik, samhällsorientering, idrott och hälsa samt andra valbara kurser som t ex engelska och data. Hur många undervisningstimmar du får i varje ämne beror på vad du behöver lära dig. Det är du, dina föräldrar och din lärare som gemensamt diskuterar fram en bra lösning.

Inom båda inriktningarna kommer du att få möjlighet att träna på boende, matlagning och varierande fritidsaktiviteter för att skapa förutsättningar för ett eget boende och en meningsfull fritid efter skolan.

Inom Natur och Miljö får du utveckla dina kunskaper och träna på färdigheter inom natur och miljö. Genom experiment och egna undersökningar ges möjlighet till förståelse för det ekologiska samspelet i naturen. Ämnet syftar till att öka intresset för arbete utomhus, som t.ex. trädgårds och fastighetsskötsel.

En dag i veckan är arbetet förlagt till FUBgården i Apelviken. Där tränar vi på trädgårdsarbete och låter årstiden bestämma vilket arbete som skall utföras. Vi gräver, planterar och skördar. Dessutom sköter vi odlingarna i skolans nya växthus med tillhörande trädgård.

Inom Estetisk Verksamhet får du möjlighet att utveckla dina estetiska intressen. Syftet är att väcka och utveckla intresset
för kultur och hantverk.

Inom bild och form stimuleras skaparlust och utveckling av känslan för färg och form.

I dramaundervisningen stimuleras samspelet med andra. Vi arbetar också med att stärka elevernas kroppsuppfattning och självkänsla.

Inom musiken har vi både rytmik och körsång som alternativ. Varje år arbetar vi fram en egen musikal-produktion. Vi arrangerar också utställningar av våra arbeten.

Verksamhetsträning
Programmet innehåller sinnesträning, motorisk träning, kommunikation och social träning. Vi arbetar med ADL –
Aktiviteter i Dagliga Livet. Du får träning i de färdigheter som krävs för att klara ätande, hygien och av- och påklädning.
Undervisningen baseras på kontinuitet, trygghet och samspel som grund för elevernas fortsatta inlärning. All verksamhet
är helt knuten till varje individs behov och förutsättningar.

Ämnen som vi har på schemat är bl a gymnastik och rörelse, bad, taktil massage, bild, hemkunskap och musik och rytmik. I vårt sinnesrum får du möjlighet till sinnesupplevelser.


 
2014-02-21Jonas Mollberg